NÜFAZ (NÜFÂZE) Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

NÜFAZ (NÜFÂZE) kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

NÜFAZ (NÜFÂZE): Ağaçtan veya başka birşeyden silkmekten ve hareket ettirmekten dolayı düşen nesne.

NÜFAZ (NÜFÂZE) ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • CEREYÂN: Akma, akış, gidiş. Hareket. Akıntı. Gezme. Mürûr. Vuku, vâki olma. * Mc: Aynı fikir ve gaye etrafında toplananların meydana getirdikleri faaliyet ve hareket. Bu hareket; dinî, fikrî veya siyasî hareketler gibi birbirlerinden farklı sahalarda olabilir. Devamını Oku

 • DOKTRİN: yun. Hatt-ı hareket. Hareket tarzı. Düstur, tarik. Re’y. * Fls: Bir sistem meydana getiren fikir ve kanaatlerin hepsi. Bir felsefe veya edebiyat okulunun fikirlerinin tümü. Devamını Oku

 • DOKTRİN: yun. Hatt-ı hareket. Hareket tarzı. Düstur, tarik. Re’y. * Fls: Bir sistem meydana getiren fikir ve kanaatlerin hepsi. Bir felsefe veya edebiyat okulunun fikirlerinin tümü. Devamını Oku

 • KEFFARET-İ YEMİN: Yaptığı bir yemine sadık kalmayıp bozan bir müslümana lâzım gelen keffâret demektir ki: Muktedir ise, müslim veya gayr-i müslim bir köle veya câriye azad etmekten; muktedir değil ise, on fakiri akşamlı sabahlı doyurmaktan veya on fakire birer parça libas giydirmekten; bu üç şeyden birine muktedir olamayana da üç gün muttasıl oruç tutmaktan ibârettir. Devamını Oku

 • NÂHUN-BE-DENDÂN: f. Hayretten veya kederden dolayı parmağını ısırmış olan. Devamını Oku

 • MİHRAK: Çok hareket eden. * Hareket âleti. Karıştıracak nesne. Devamını Oku

 • MECL: Elin kabarması. * Balta gibi bir nesne tutmaktan veya çalışmaktan dolayı elin kabarıp nasırlanması. Devamını Oku

 • LEHEF: Kaybolan bir şeyden dolayı müteessir olup üzülme. Devamını Oku

 • MİN-MA: (Mimmâ okunur) Şey, nesne. O şeyden. Devamını Oku

 • HAK-SEVER: Adaletle hareket eden, doğru bildiği şeyden ayrılmayan, dürüst. Devamını Oku

 • AMEL-İ KALİL: Amel-i kesirden az olan hareket. Bir rek’atta bir uzuvla yapılan ve namazdan sayılmayan bir hareket veya ardı ardına yapılan üçten az hareket. Devamını Oku

 • BERHÛN: f. Çember, daire, ortası boş olan yuvarlak nesne. * Hisar, varoş, duvar veya bostan kenarlarına ve tarla aralarına çalıçırpı ve diken ile yapılan çit. * Küçük ev, oda, hücre. Devamını Oku

 • FEK’ (FÜKU): Üzüntü veya kızgınlıktan dolayı başını aşağı eğip, nereye gittiğini bilmeden gitmek. Devamını Oku

 • BİLİNÇALTI: t. Psk: Şuur altı. Geçmişte yaşadığımız ve etkisi altında kaldığımız hâdiselerden şimdi hatırlayamadıklarımız, şu anda da varlığımızda meydana gelen hadiselerden bilgisine sahip olmadıklarımızın hepsi. İnsan şuurlu hareket ettiği gibi şuuraltı etkilerle de hareket eder. İnsan şuuraltının etkisiyle hareket ettiği zaman bu hareketini şuuruyla izah ederken bahane sebepler bulur. Ama bu sebepler hareketin mahiyetini izahtan Devamını Oku

 • AMEL-İ KESİR: Namaz içinde ve namazdan sayılmayan ve bir uzuvla ardı ardına yapılan üç hareket veya iki uzuvla yapılan bir hareket; bu hareket namazı bozar. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar