NOKTA-İ TEKATU’ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

NOKTA-İ TEKATU’ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

NOKTA-İ TEKATU': Kesişme noktası.

NOKTA-İ TEKATU’ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • TEKATU’: Kesme. Kesişme. * Çatışma. İki çizginin bir noktada birbirini kesmesi. Devamını Oku

 • NOKTA-İ MİHRAKİYE: Yanma noktası. Odak noktası. * Çok Esmâ-i İlâhiyyenin tecellisinin toplandığı nokta. Devamını Oku

 • NOKTA-İ TELÂKİ: Karşılaşma noktası. Uygun ve karşılıklı nokta. Buluşma noktası, yeri. * Münâsebet. Uygunluk. Devamını Oku

 • NOKTA-İ TEMAS: Değme noktası. Temas etme noktası. Devamını Oku

 • NOKTA-İ İSTİMDAD: Yardım isteme noktası. İnsanın kalbindeki sonsuz emel ve arzuların yerine getirilmesine olan ihtiyaç. Devamını Oku

 • NOKTA-İ İSTİNAD: Dayanma ve güvenme noktası. Kâinatta cereyan eden ve insana dehşet verip âciz bırakan hâdiseler karşısında insanın çok kuvvetli bir yere dayanmaya ve güvenmeye olan fıtri ihtiyacı. Devamını Oku

 • NOKTA-İ ZERRİN: Güneş. Altun nokta. Devamını Oku

 • NOKTA-İ NAZAR: Görüş, bir nevi fikir. (Bak: Rasyonalizm)(Nazar-ı Nübüvvet ve tevhid ve imân; vahdete, âhirete, Uluhiyete baktığı için, hakaikı ona göre görür. Ehl-i felsefe ve hikmetin nazarı; kesrete, esbâba, tabiata bakar, ona göre görür. Nokta-i nazar birbirinden çok uzaktır. Ehl-i felsefenin en büyük bir maksadı, ehl-i usulü’d-din ve ülemâ-i İlm-i Kelâm’ın makasıdı içinde görünmiyecek bir Devamını Oku

 • NOKTA-İ BİNİŞ: Gözbebeği. Devamını Oku

 • NOKTA-İ GALEYÂN: Suyun buhara çevrildiği harâret derecesi. Devamını Oku

 • NOKTA: (Nukta) Benek. * Durak, mevki. Mahâl. * Göze ârız olan leke. * Durak işareti. * Tek karakol, tek nöbetçi. * Yazıdaki durak işâreti. * Mat: Hiçbir uzunluğu olmayan şekil. Devamını Oku

 • MAKATI’: (Ka, uzun okunur) Kesmeler. Kesişmeler. Kesişen yerler. * (Kat’. C.) Sözdeki veya nazımdaki durak yerleri. Heceler. Devamını Oku

 • MUKATAA: (Kat’. dan) Kesişmek. * Ülfeti terk eylemek. * Birbirinden kesmek ve kesişmek. * Muayyen bir kira karşılığında arazinin kesime verilmesi. * Ekilen toprak için verilen muayyen vergi. Devamını Oku

 • HÜVE HÜVESİNE: (Türkçe bir tabirdir) Noktası noktasına, hiç değişiklik yapmadan, aynen. Devamını Oku

 • MÜNAKKAT: (Nokta. dan) Noktalı, noktalanmış. Nokta konmuş. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar