NİSYAN-İ EBEDÎ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

NİSYAN-İ EBEDÎ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

NİSYAN-İ EBEDÎ: Ebedî unutma.

NİSYAN-İ EBEDÎ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • KUŞE-İ NİSYAN: Unutma köşesi, nisyan köşesi. Devamını Oku

 • EBEDİYYEN: Ebedî olarak, ilel-ebed. * Hiç bir vakit, hiç bir zaman. Devamını Oku

 • EBED-ÜL-ÂBÂD: Tükenmez, ebedî hayat. Sonsuzluk. * Cennet. Devamını Oku

 • EBED: Ebedîlik. Zevalsizlik. Sonu olmamak. (Bak: Beka)Aklın bir hizmetkârı ve tasvircisi olan “kuvve-i hayâliye”ye denilse ki: Sana bir milyon sene ömür ile saltanat-ı dünya verilecek, fakat âhirde mutlaka hiç olacaksın. Tevehhüm aldatmamak, nefis karışmamak şartıyla “Oh” yerine “Ah” diyecek ve teessüf edecek. Demek, en büyük fâni, en küçük bir âlet ve cihazat-ı insaniyeyi doyuramıyor. İşte Devamını Oku

 • PEYGULE-İ NİSYAN: Unutulma köşesi. Devamını Oku

 • NİSYAN: Unutmak, hatırdan çıkarmak. Devamını Oku

 • EHL-İ EBED: Ebedî olanlar, ebedîler. Devamını Oku

 • TEVEHHÜM-İ EBEDİYET: Ebedî yaşayacağını zannedip Allah’ın emirlerinden ve âhiret için hazırlanmaktan gaflet etmek. Hiç ölmeyecekmiş gibi evhâm ile sâdece bu dünyayı ve dünya menfaatlerini düşünmek.(Dünyada, tevehhüm-ü ebediyet hükmünce gaflet veya dalâlet neticesinde; mevti adem ve firakı ebedî tasavvur ettiğinden, yumuşak döşeğine bedel kabrin toprağını düşünüp gaflet ve dalâlet cihetiyle, Erhamürrâhimîn’in Cennet-i Rahmetini ve Firdevs-i Nimetini Devamını Oku

 • İSYAN: İtaatsizlik. Emre karşı gelmek. Ayaklanmak. Devamını Oku

 • EBED-ÜL ÂBİDÎN: Ebediyyen, sonsuz olarak. Devamını Oku

 • İSTİ’SA’: (İsyan. dan) İsyan etme. Anarşistlik ve zorbalık yapma. Devamını Oku

 • EBEDÎ: Sonsuza ve ebediyete âit. Ebediyete dâir ve müteallik.(Kur’ân bize bu âlemin fâni, geçici olduğunu, herşeyin devamlı değiştiğini ve takdir edilen bir zaman sonunda sona erdiğini ve ereceğini belirtiyor. Madde âleminin bir başlangıcı ve sonu olduğunu bundan da anlıyoruz. Kur’ân, bize ebedî âlemin varlığını da haber veriyor, bu dünya hayatının ebediyet âlemine geçiş için bir Devamını Oku

 • İLE-L-EBED: Ebede kadar. Nihayetsiz. Devamını Oku

 • NEFY-İ EBED: Bir daha dönmemek üzere nefyedip sürme. Devamını Oku

 • MUHALLİD: (Huld. den) Ebedîleştiren. Devamlı, sürekli ve ebedî kılan. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar