NİMZİNDE Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

NİMZİNDE kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

NİMZİNDE: Yarı canlı. Ölü ile diri arası.

NİMZİNDE ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ZİNDE: f. Dinç, diri, canlı. * Güçlü, kuvvetli. Devamını Oku

 • HAYYEN: Diri olarak. Diri, canlı olarak canlı olduğu halde. Devamını Oku

 • HAYY: Diri, canlı, sağ. * Bir şeyi cem’ ve ihraz eylemek. Devamını Oku

 • CANDAR: f. Diri, canlı, zihayat, ziruh. * Silâhlı kimse. * Muhafız, koruyucu, emniyet memuru. * Yol yiyeceği, azık. Devamını Oku

 • AHYÂ: (Hayy. C.) Diri olanlar. Hay olanlar. Canlılar. Devamını Oku

 • MEV’UDE: Küçükken diri diri gömülüp öldürülen kızcağız. Devamını Oku

 • HAYVAN: Canlı şey, insanla beraber her canlı. * İnsan olmayan idraksiz canlı yaratık. * Yük kaldıran, araba çeken ve binilen hayvan, beygir, katır v.s. * Mc: Akılsız ve idraksız insan, ahmak. (Aslı “Hayevan”dır) Devamını Oku

 • EKOLOJİ: yun. Canlı varlıklarla çevreleri arasındaki münasebetleri araştıran biyoloji kolu. Devamını Oku

 • BİYOLOJİ: yun. Canlı varlıkları inceliyen ilim. Hayvanları inceleyen bölümüne zooloji; bitkileri inceleyen bölümüne botanik denir. Biyoloji, incelediği konulara göre çeşitli isimler alır. Canlının dış yapısını inceleyen: Morfoloji; dokuları inceleyen; histoloji canlıların büyüyüp gelişmelerini: embriyoloji; hayatî faaliyetleri inceleyen: fizyoloji; iç salgı bezlerin faaliyetlerini inceleyen: endrokrinoloji; hastalık hallerini inceleyen: patoloji; canlıların sınıflandırılmasını yapan: sistematik; bitki veya hayvan Devamını Oku

 • EMBRİYOLOJİ: yun. Biy: Canlıların başlangıçtan itibaren gelişmesini inceliyen biyoloji ilminin bir bölümü. İkiye ayrılır: 1- Ontogonez: Yumurtadan yavruların meydana gelişini inceler. 2 – Flogenez: Canlıların ilk yaratılışı ile bugünkü şekli arasında meydana gelen değişmeleri inceler. Dünyada başlangıçtan bugüne kadar iklim, fizik ve kimyevi şartlar, beslenme şartlarında değişmeler olmuştur. Allah, yarattıklarına karşı çok merhametli ve lütufkâr Devamını Oku

 • AKS-İ KAZİYE: (Mantıkta) Doğru farzedilen bir hükmün, konusu ile yükleminin (mahmulünün) ters çevrilmesi ile zaruri bir sonucun elde edilmesidir. Çeşitli şekilleri vardır. Meselâ : “Her insan canlıdır.” sözünde konu olan insan ile, yüklem olan canlı sözü yer değiştirilerek (aksedilerek) şu hüküm elde edilir: “Bazı canlılar insandır.” Devamını Oku

 • BİYONİK: Canlıların, yaşadıkları muhit içinde değişen şartlara uygun nasıl hareket ettiklerini inceleyerek canlıları model almak suretiyle benzer hareketleri yapabilecek makinelerin yapılması işiyle uğraşan ilim ve fen. Devamını Oku

 • AHTAPOT: Fr. Çok ayaklı, kafadan bacaklı bir nevi deniz hayvanıdır ve yakaladığı canlı hayvanı kıstırıp kanını emer. * Canlı yengece benzeyen bir çıban. Devamını Oku

 • İNTİAŞ: Yorgunluktan so a canlılık hissetme. Canlılık. * Hastalıktan so a iyileşip kalkma. * Geçinme. * (Yıkılan adam) doğrulup kalkma. Devamını Oku

 • UZVİYET: Uzuv oluş. Canlılık. Canlı uzva ait. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar