NEVRESM Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

NEVRESM kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

NEVRESM: f. Yeni çıkma. * Yeni moda.

NEVRESM ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MODA: Fr. Geçici yenilik. Elbise ve süslenmede geçici hevesler ve fantezi düşkünlüğü sebebiyle çıkartılan yeni tarz ve şekiller. Bunlar israfı artırır ve iktisada aykırıdır. Devamını Oku

 • NEVRESTE: (C.: Nevrestegân) f. Yeni yetişmiş, yeni bitmiş, yeni meydana gelmiş, yeni hâsıl olmuş. Devamını Oku

 • NEVRES: (Nevrese) f. Yeni yetişmiş, yeni yetişen, yeni biten. * Genç, taze. Devamını Oku

 • NEVRESİDEGÂN: (Nev-reside. C.) Yeni olgunlaşmağa başlamış olanlar, yeni yetişmeler. Gençler, tazeler. Devamını Oku

 • HAVADİS: (Hâdise. C.) Yeni hâdiseler, yeni sözler. * Alâka ile karşılanan haberler. Devamını Oku

 • BEDİA: Nâdide ve güzel, yeni icad edilmiş şey. Beğenilen ve takdir edilen çok yeni şey. Devamını Oku

 • NEVCAH: f. Bir makama veya memuriyete yeni geçmiş olan. * Tahta yeni oturmuş (padişah). Devamını Oku

 • TAZE: f. Yeni kesilmiş, bayatlamamış, taravetli, buruşmamış. * Yeni duyulan, henüz ortaya çıkan. * Kuru olmayan, yeşil. * Genç, körpe. Devamını Oku

 • TUHFE: Turfanda şey. * Görülmemiş yeni çıkan. Yeni. * Hediye, armağan. Devamını Oku

 • NİZAM-I CEDİD: Yeni nizam. Osmanlı Devletinde III. Sultan Selim zamanında yeni nizamla yetiştirilen bir askerî teşkilât. Devamını Oku

 • NEVRAH: f. İlk olarak seyahata çıkan. Yeni yolcu. * Yeni yol. Devamını Oku

 • HİKEMİYYAT: Hikmet ve felsefeye âit söz ve düşünceler. Yeni yeni bilgiler veren kıssalar, ibret verici hâdiseler bildiren yazılar, sözler. Devamını Oku

 • HUKEŞAN: f. Tar: Hacı Bektaş şeyhinin Yeniçeri Ocağı nezdindeki vekiline mahsus doksandokuzuncu ortaya 1591 senesinde tâyin olunan Bektaşi müritleri hakkında kullanılır bir tâbirdi. Yeniçeri ocağından yiyip içen ve yeniçeri odalarında yatıp kalkan bu duacıların vazifeleri sabah akşam ordunun selâmet ve muvaffakiyetine dua etmekti. Bunun haricinde merasim esnasında bunlardan sekiz tanesi, yeniçeri ağasının atının önünde yeşil Devamını Oku

 • NEV-AYİN: f. Yeni tarz, yeni üslub. * Yeni üslub çıkaran. Devamını Oku

 • RESM-İ KÜŞAD: Yeni yapılan mekteb, fabrika, kışla, hükümet konağı, demiryolu vs. gibi şeylerin umuma açılışı yerinde kullanılan bir tâbirdir. Yeni tabirde ” Açılış töreni” demektir. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar