NEVEY Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

NEVEY kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

NEVEY: (Nevât. C.) Çekirdekler.

NEVEY ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

  • NÜVAT: (Nüve. C.) Nüveler, çekirdekler. Devamını Oku

  • NEVEYAT: (Nevâ) Nüveler, çekirdekler. Devamını Oku

  • BÜZUR: (Bezr. C.) Tohumlar, çekirdekler. Devamını Oku

  • MEBADİ: (Mebde. C.) Mebdeler, başlangıçlar, ilk unsurlar. * Çekirdekler. * Prensipler. Devamını Oku

  • MEKTUB-U SAMEDANÎ: Hiç bir şeye muhtaç olmayan Allah’ın eserleri. Yeryüzü. İnsanlar, ağaçlar, çiçekler, çekirdekler, dağlar, denizler gibi çok hakikatlı mâna ifâde eden Allah’ın mektupları. Devamını Oku

  • GAYE: Maksad, kasdedilen, netice, sonuç.(Her şeyin vücudunun müteaddit gayeleri ve hayatının müteaddit neticeleri vardır. Ehl-i dalâletin tevehhüm ettikleri gibi dünyaya, nefislerine bakan gayelere münhasır değildir. Tâ, abesiyyet ve hikmetsizlik içine girebilsin. Belki her şeyin gayât-ı vücudu ve netaic-i hayatı üç kısımdır. Birincisi ve en ulvisi Sani’ine bakar ki; o şeye taktığı hârika-i san’at murassaatını, Şâhid-i Devamını Oku

  • MUKADDERAT: (Mukadder. C.) Kader. Ölçü ve miktarı tâyin olunan şeyler. Alın yazısı. (Bak: Kader)(Hayat, “İman-ı Bil’kader” rüknüne bakıyor; remzen isbat eder. Çünki, madem hayat, âlem-i şehadetin ziyasıdır ve istilâ ediyor; ve vücudun neticesi ve gayesidir; ve Hâlik-ı Kâinat’ın en câmi âyinesidir; ve faaliyet-i Rabbaniyenin en mükemmel enmuzeci ve fihristesidir, temsilde hata olmasın, bir nevi programı Devamını Oku

  • MUKADDERAT: (Mukadder. C.) Kader. Ölçü ve miktarı tâyin olunan şeyler. Alın yazısı. (Bak: Kader)(Hayat, “İman-ı Bil’kader” rüknüne bakıyor; remzen isbat eder. Çünki, madem hayat, âlem-i şehadetin ziyasıdır ve istilâ ediyor; ve vücudun neticesi ve gayesidir; ve Hâlik-ı Kâinat’ın en câmi âyinesidir; ve faaliyet-i Rabbaniyenin en mükemmel enmuzeci ve fihristesidir, temsilde hata olmasın, bir nevi programı Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar