NEVAL(E) Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

NEVAL(E) kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

NEVAL(E): Bahşiş. Kısmet, tâli', nasib. * Yiyecek içecek. * Bir tek porsiyon.

NEVAL(E) ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • AMME NEVALÜHÜ: “Cenâb-ı Hakkın lütuf ve ihsanı herkese veya herşeye şâmildir.” meâlinde. Devamını Oku

 • SU’R: (C.: Es’âr) Yiyecek, içecek artığı. Devamını Oku

 • ABİY: Kısmet, nasib, Devamını Oku

 • RUZÎ: f. Azık, rızık. Nasib, kısmet. * Gündüzle alâkalı. Gündüze âit. Devamını Oku

 • VÂYE: Nasib, kısmet, behre. Devamını Oku

 • PEDME: f. Nasib, kısmet. Pay, hisse. Devamını Oku

 • SAİG: Boğazdan kolay ve hoş geçen yiyecek veya içecek. Devamını Oku

 • UKSUME: (C.: Ekasim) Nasib, kısmet. Hisse, pay. Devamını Oku

 • MAKSUM: Taksim edilmiş, ayrılmış, bölünmüş. * Kısmet, nasib. Devamını Oku

 • AVAH: Eyvah, yazık! gibi teessüf ifâdeleri. * Rızık, kısmet, nasib. (Bak: Evvâh) Devamını Oku

 • BUY: f. Koku. * Ümit, umma. * Sevgi, muhabbet. * Tamah.* Huy. Tabiat. * Kısmet, pay, nasib. Devamını Oku

 • KEYMUS: yun. Yiyecek ve içecek maddelerin midede hazmolunup erimesinden hâsıl olan bir sıvıdır ve kana karışır. Devamını Oku

 • GANAİM-İ HARBİYE: Harbde düşmandan alınan top, tüfek, gemi, vasıta, yiyecek, içecek vs. gibi ganimetler. Devamını Oku

 • KİLER: Erzak koymağa mahsus dolap. Yiyecek, içecek şeyler koyulan mahzen, anbar veya oda. (Bak: Kilar) Devamını Oku

 • RAZIK: Rızık veren; yiyecek, içecek, giyecek gibi canlı mahlukata lüzümu bulunan her çeşit ihtiyacını te’min edip veren. (Allah) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar