NEHARÎ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

NEHARÎ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

NEHARÎ: Gündüzlü, gündüz ile alâkalı. * Yatılı olmayan mekteb veya talebe.

NEHARÎ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • LEYL Ü NEHAR: Gece ve gündüz. Devamını Oku

 • NAHR-ÜN NEHAR: Gündüzün evveli. Devamını Oku

 • NEHAR: (C.: Enhür) Fecrin doğuşundan güneşin batışına kadar olan aydınlık. * Toy kuşunun yavrusu. * Altın. Devamını Oku

 • NEHAR-I ŞER’Î: Fecr-i sadıktan güneşin batışına kadar olan müddet. Devamını Oku

 • NISF-ÜN NEHAR: Öğle vakti, gündüzün ortası. * Meridyen. Devamını Oku

 • NEHAR-I ÖRFÎ: Güneşin tuluundan gurubuna – doğuşundan batışına – kadar olan zaman. Devamını Oku

 • ŞARİB-ÜL LEYLİ VE-N NEHAR: Gece gündüz içki içen. Devamlı sarhoş. Devamını Oku

 • HATT-I NISF-ÜN NEHAR: Meridyen. Ekvatora dik olarak geçtiği farzedilen dairelerin her biri. Devamını Oku

 • NEHAR-I EBYAZ: Gündüzün beyazlığı, gündüze benzeyen beyazlık. Beyazlığın parlaklığı. Devamını Oku

 • LÂM-I TA’RİF VEYA LÂM-I İSTİĞRAK: Kelimenin mânâsını umuma teşmil ettiği için, istiğrak mânâsı verilir. El-i istiğrak veya harf-i ta’rif de denir. Meselâ: Hamd kelimesi herhangi bir hamdi ifâde ettiği halde; El-Hamd dediğimiz zaman her ne kadar hamd varsa, bütün hamd ve senâlar mânâsına gelir. Bu, harf-i ta’rif ile olur. Harf-i ta’rif bir kelimeyi belirsiz halden Devamını Oku

 • TALEBE-İ ULÛM: Yüksek dinî ilimleri okuyan talebe. (Bak: Âlem-i berzah)(İmam-ı Şâfiî (K.S.) gibi büyük zâtlar: “Talebe-i ulûmun hattâ uykusu dahi ibadet sayılır.” diye ziyade ehemmiyet vermişler. Ş.) Devamını Oku

 • AMÂİR: (Amâyir) (İmâret. C.) İmâretler. Mâmur etmeler. * Sâlih fakirlerin veya kendisini idare edemiyen veya çalışamıyan talebe-i ulumun, fukarâ-i sâlihînin iâşesinin te’min edilmeleri. Devamını Oku

 • MÜFRED: (Müfret) Tek, yalnız. Müteaddid olmayıp yalnız birden ibaret olan. * Basit, mürekkeb olmayan. * Gr: Yalnız bir şey veya şahsa işaret eden veya bire mahsus olan kelime. Cemi veya tesniye olmayan. * Edb: Başı ve sonu olmayan tek ve kafiyesiz beyit. Devamını Oku

 • TALİB: (C.: Tulleb-Tullâb-Talebe) İsteyen, istekli. * Talebe, öğrenci. Devamını Oku

 • MEKTEB-İ HUSUSÎ: Özel okul, hususi mekteb. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar