NEFSÎ NEFSÎ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

NEFSÎ NEFSÎ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

NEFSÎ NEFSÎ: "Benim nefsim", "nefsim nefsim" mânâsına yalnız kendini düşünmeyi ve kendisiyle olan alâkayı ifâde eden bir tâbir.

NEFSÎ NEFSÎ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MÜDAFİ-İ NEFS: Kendini koruyan, kendini müdafaa eden. Devamını Oku

 • KİFAF-I NEFS: (Aslı: kefaf-ı nefs) Yalnız kendisi için yetecek kadar. * Ölmeyecek kadar olan rızık, gıda. Devamını Oku

 • NEFS-İ EMMARE: İnsanın çirkin ve şeytanın teşviklerine itirazsız ve mücahedesiz tâbi olması hâli.(Nefs-i emmârenin istibdad-ı rezilesinden selâmetimiz İslâmiyete istinad iledir. O habl-ül metine temessük iledir. Ve haklı hürriyetten hakkıyla istifade etmek, imandan istimdat iledir. H.)(Bir zaman evliya-yı azimeden; nefs-i emmaresinden kurtulanlardan birkaç zattan, şiddetli mücahede-i nefsiyeler ve nefs-i emmareden şekvalarını gördüm. Çok hayret ediyordum. Hayli Devamını Oku

 • İ’DAM-I NEFS: İntihar. Kendi kendini öldürmek. Devamını Oku

 • ARZ-I NEFS: Hizmette ve fedakârlıkta nefsini ve kendini ileri sürme. Devamını Oku

 • KATL-İ NEFS: İntihar. Kendi kendini öldürme. Devamını Oku

 • İCBAR-I NEFS: Kendini zorlama, nefsini icbar etme. Devamını Oku

 • MÜZEKKİ-İ NEFS: İnsanın nefsini ıslâh eden. Terbiyeye sebeb olan. Devamını Oku

 • MÜDAFAA-İ NEFS: Kendini koruma. Nefsini müdafaa etme. Devamını Oku

 • GADİR-İ NEFS: Nefse fenalık eden. Devamını Oku

 • NEFS-İ NÂTIKA: Akli ve nakli mes’elelerin münasebetlerini hissetmeğe ve anlamağa istidadı olan zâti ve cevheri hassası. Zâtında maddeden mücerred, fiilinde maddeye mukarin olan cevher. İnsan ruhu. Devamını Oku

 • NEFS-İ RÂDİYE: f. Rabbinden râzı ve hoşnud olanın nefsi. Devamını Oku

 • NEFS-İ RÂDİYE: f. Rabbinden râzı ve hoşnud olanın nefsi. Devamını Oku

 • NEFS-İ LEVVAME: Kötülüğü işledikten so a fenâlığını hatırlayarak insanı rahatsız eden pişmanlık hâli ve vicdan rahatsızlığı. * İnsanın, kendine ait kötülük ve günahını görüp fenalığını bilen ve hayra meyleden iradesi. Devamını Oku

 • KEFAF-I NEFS: Bir kimsenin ölmeyecek kadar olan nafakası.KEFALET : Kefillik. Bir kimse kendine âid bir işi yapamadığı veya borcunu ödeyemediği takdirde, yerine onun işini göreceğini kabul etmek. * Birine kefil olmak. İşini üzerine almak. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar