NECV Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

NECV kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

NECV: (C: Nicâ) Yüzmek. * İki kişi arasında olan sır. * Karından çıkan necis.

NECV ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • NEKS: Sözünden dönmek. * Bozmak. Çözmek. * Üzmek. * Dağıtmak. * Münhal ve muhtel olmak. Devamını Oku

 • SIRAT KÖPRÜSÜ: Cennet’e gidebilmek için herkesin üzerinden geçmeğe mecbur olduğu ve Cehennem üzerine kurulmuş olan köprü.(İ’lem Eyyühel Aziz! İnkılâblar neticesinde, her iki taraf arasında geniş geniş dereler husule geliyor. O dereler üstünde her iki âlemle münasebettar köprüler lâzımdır ki, her iki âlem arasında gidiş geliş olsun. Lâkin o köprülerin inkılâbat cinslerine göre şekilleri, mâhiyyetleri mütebayin; Devamını Oku

 • TEZKİK: Davarın derisini hilâf-ı âdet üzerine başı tarafından yüzmek. Devamını Oku

 • ENCAS: (Necis. C.) Pisler. Necis şeyler. Devamını Oku

 • ENCAS: (Necis. C.) Pisler. Necis şeyler. Devamını Oku

 • ENCAS: (Necis. C.) Pisler. Necis şeyler. Devamını Oku

 • MEB’US: Gönderilen. Ba’s edilen. * Halk arasından seçilerek Millet Meclisine âzâ edilen. * Allah tarafından gönderilmiş olan. * Öldükten so a diriltilen. Devamını Oku

 • KAB: Çok eski devir silâhlarından olan yayın kabzası (tutacak yeri) ile köşesi arasındaki mesafe, her “yay” da “iki kab” olan miktar. Devamını Oku

 • TALÂK: Boşamak. Boşanmak. * Bağlı olan bir şeyi çözmek, ayırmak. * Nikâhlı karısını bırakmak. Devamını Oku

 • RÜCZ (RİCZ): Devenin mak’adında olan bir hastalık. * Pis, necis. * Azap. * Put, sanem. Devamını Oku

 • MİHVER: Dünyanın kuzey ve güneş kutbu arasından geçtiği farz olunan hat, dönen bir şeyin ortasından geçen mil. Düzgün geometrik şekilleri iki eşit kısma ayıran doğru çizgi. Çark ve tekerlek gibi dönen şeylerin ortasından geçen mil. Merkez. * Mat: Üzerinde bir müsbet ciheti var farzedilen sonsuz hat. * Kağnı arabasının dingili. Devamını Oku

 • HİCAB: Perde. Örtü. Hâil. * Utanma. Kendini kusurlu bilip insanlar arasından çekilmek. * Men’etmek. * Allah ile kul arasındaki perde. * Setretmek. Gizlemek. Devamını Oku

 • MİNSER: (C: Menâsir) Yırtıcı kuşların gagası. * Taşçı kalemi. * Yüz ile ikiyüz adet arasında olan asker. * Önlerinde ne bulunur yıkıp yakıp târumar eden asker. * Otuz ile kırk arasında olan at. * Kırktan elliye veya altmışa; ve yüzden ikiyüze kadar olan at. Devamını Oku

 • ALPAKA: Güney Amerika’da yaşayan ve büyüklüğü keçi ile deve arasında olan bir hayvan. * Bu hayvanın kılından mamul bir cins ince yünlü kumaş. Devamını Oku

 • FER’: Şube, kol. İkinci derecede olan. Dal budak. * Bir aslın neticesi. * Bir cemaatın şerefli ve daha meşhuru. * Kazancı olan mukayyed mal. Hâzır ve muhâfaza altında olan. * Yükseğe çıkmak ve iki nizalı olanın arasına girip ıslah etmek. * Asıl mes’eleden kollara ayrılmış olan mesele. (L.R.) * İki okçu tarafından atılan oklardan, bir Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar