NECİH Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

NECİH kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

NECİH: Galip ve muzaffer. * Sabırlı. * Sağlam rey.

NECİH ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MUZAFFEREN: Muzaffer olarak. Üstün gelerek, muvaffak olarak, galip olarak. Devamını Oku

 • CELALEDDİN-İ HARZEMŞAH: (Vefâtı M.: 1231) Mengü berdi (Allah verdi) ismi de verilir. Harzemşah soyunun 7nci ve son hükümdarıdır. Tarihte cesaret ve irfanı ile tanınmıştır. O zamanın deccalı olan Cengiz’in kahır ve şiddeti karşısında İrân ve Turân korku ve zillete düştüğünde Celâleddin, Cengiz’in ordularını müteaddit defalar mağlub etmiştir. Kendisine pederinden şehzadelikten başka bir şey kalmadığı halde Devamını Oku

 • VAZİFE: Bir kimsenin yapmaya mecbur olduğu iş. Yapılması birisine havale edilen şey. Kıymet verilen iş. * Ücret.(Tarîk-ı Hakta çalışan ve mücahede edenler, yalnız kendi vazifelerini düşünmek lâzım gelirken, Cenab-ı Hakk’a aid vazifeyi düşünüp, harekâtını ona bina ederek hataya düşerler.Meşhurdur ki: Bir zaman İslâm kahramanlarından ve Cengiz’in ordusunu müteaddit defa mağlup eden Celâleddin-i Harzemşah harbe giderken, Devamını Oku

 • MUZAFFERİYET: Üstünlük, muzafferlik, düşmana üstün gelme. Devamını Oku

 • DUHUL-İ MUZAFFERÂNE: Muzafferce giriş. Devamını Oku

 • FİRUZ: Said, hurrem, saadetli, uğurlu, muzaffer, mansur. Devamını Oku

 • MUZAFFERANE: f. Muzaffer olan bir kimseye yakışır surette. Devamını Oku

 • ZAFER-YAB: f. Muzaffer olan, muvaffakiyet gösteren. Üstün gelen. Gayesine erişen. Devamını Oku

 • GALİBANE: f. Muzaffer ve galib olana yakışacak şekil ve surette. Devamını Oku

 • İSTİHVAZ: Zafer kazanma, muzaffer ve muvaffak olma, galib gelme. Devamını Oku

 • MANSURİYYET: Allah’ın (C.C.) yardımıyla muvaffak ve muzaffer olma, başarma. Devamını Oku

 • PERVİZ: f. Üstün, galib, muzaffer. * Elek. Süzgeç. * Güzellik. * Balık. * Cilve. * Tar: İran Hükümdarı Husrev’in lâkabı. Devamını Oku

 • GANİMÎN: Harbe bizzat iştirak edip, ganimet almağa hak kazanan muzaffer mücahidler. Devamını Oku

 • ETT: Galip olmak. Devamını Oku

 • BÂLÂDEST: f. Galip, eli üstün. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar