NECAH Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

NECAH kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

NECAH: Zafer bulmak, murâda ermek, ihtiyaçlarını te'mine muvaffak olmak.

NECAH ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • NÜCH (NECÂH): Zafer bulmak. Hâlâs olmak. Kurtulmak. İhtiyaçlarını giderip zafer bulmak. Devamını Oku

 • MUZAFFER: Kahraman. Gâlip gelmiş. Başarmış. Muvaffak olmuş. Zafer kazanmış, zafer kazanan. Devamını Oku

 • MEFAZ: Feyz, halâs, zafer. * Korkulardan, acılardan kurtulup murada ermek. Devamını Oku

 • TESAKKUF: Zafer bulmak. Devamını Oku

 • İSTİHVAZ: Zafer kazanma, muzaffer ve muvaffak olma, galib gelme. Devamını Oku

 • ZAFER: Muvaffak olma, maksada erme. Bir çok uğraşmadan so a maksada erişme. * Düşmanı yenme, üstün gelme. Başarma. Devamını Oku

 • HÜSNA: (Ahsen’in müennesidir) İyi zan. En güzel. Amel-i sâlih. Pek güzel. * Cennet. * İyi amel ve haslet. Cenab-ı Hakk’ı görmek ve Ona iman ve ubudiyetle şereflenmek. * Düşman üzerine fevz ve zafer bulmak, şehidlik. Devamını Oku

 • RÜŞD: Doğru yol bulup bağlanmak. Hak yolunda salabet, metanet ve kemal-i isabetle dosdoğru gitmek. * Hayra isabet etmek. * Büluğa ermek. * İstikamette olmak. Dinine ve malına zarar gelecek şeyi bilmek, doğru düşünmek. * Kişinin akıl ve idraki kavi ve tedbiri metin olmak. (Bak: İrşâd) Devamını Oku

 • FETH-İ MÜBİN: Açık ve parlak zafer. Hakkı, bâtılın tahakkümünden kurtaran veya birbirine zıd olan hak ile batılın karışıklığını ayırarak hakkı galip kılan feth ve zafer Bu zafer, harp ile olabileceği gibi harpsiz de olur. (Hakikatın ve ilmin galebesi gibi.)Fetih suresinin birinci âyetinde geçen “Feth-i mübin”in ifade ettiği manâlardan biri: Sahih-i Buharî muhtasarının beyanına göre çok Devamını Oku

 • TEBAYÜN: İki şey arasındaki uyuşmazlık. Birbirinden ayrı ve başka olmak. İhtilâf vuku bulmak. Zıtlık. Devamını Oku

 • HAVAİC-İ ZARURİYYE: Zaruri ihtiyaçlar. Giderilmesi lüzumlu olan ihtiyaçlar. Devamını Oku

 • NUSRET: (Nusrat) Yardım. Cenab-ı Hakkın yardımı, hususen ruhani muavenet. Zafer, galebe, fetih, üstünlük, başarı, düşmana gâlib olmak. Devamını Oku

 • TAGANNİ: (Gınâ. dan) Muhtaç olmamak. * Kâfi bulmak. * Zengin olmak. * Şarkı söylemek. Bir ibareyi makamla okumak. * Bir şâirin birisini medih veya hicvetmesi. Devamını Oku

 • İMRAZ: İllet sahibi olmak. Hasta etmek. Bir kimseyi hasta bulmak. Devamını Oku

 • İSTİGNA: Cenab-ı Hak’tan başka kimsenin minneti altına girmemek. * Gönül tokluğu. Elindekini kâfi bulmak. Zenginlik istememek. Muhtaç olmayıp zengin olmak. * Nazlanmak. * Azamet ve tekebbür etmek. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar