NEBİYYÜ-T TEVBE Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

NEBİYYÜ-T TEVBE kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

NEBİYYÜ-T TEVBE: Resül-i Ekremin (A.S.M.) bir ismi. (Ümmetinin tevbelerinin kabul edileceğine işâreten bu isim verilmiştir.)

NEBİYYÜ-T TEVBE ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • NEBİYYÜ-L HARAM: Mescid-i Haram Nebisi meâlinde. Resül-i Ekremin (A.S.M.) bir ismi. Devamını Oku

 • TEVBE-İ NASUH: Sâdık tevbe. Nasuh tevbesi. Rücu’ ettiği günaha bir daha dönmemek veya tevbe eylediği günahı bir daha yapmamak için kasd ve niyet etmek ve bunda tam kararlı olmak. Devamını Oku

 • Bİ-KÜN TEVBE: Tevbe et. Devamını Oku

 • TEVBEŞİKEN: f. Tevbesini bozan. Devamını Oku

 • TEVBE SURESİ: Kur’an-ı Kerim’in 9. suresidir. Berae Suresi de denir. Medenîdir. Devamını Oku

 • TEVBE: (Tövbe) Yaptığı fenalığa pişman olmak. Allah’dan afv dilemek. Bir daha işlememeye azmetmek. Estağfirullah deyip, pişmanlık duymak. (Bak: Afv) Devamını Oku

 • TEVVAB: (Tevbe. den) Tevbe edenlerin tevbesini kabul eden Allah (C.C.). * Çok tevbe eden. Devamını Oku

 • HUD: (Hâid. C.) Büyüklük. * Çok hürmet. * Bir Peygamber ismi. Rıfk, sükun ve vakar ile muttasıf olduğu için bu Peygambere Hud ismi verilmiştir. (A.S.) Yahudilere de bu isim söylenilmiştir. Nuh tufanından so a Yemen diyarında Hadremud civarında Ahkaf denilen yerde Ad Kavmine gönderilen Peygamber Hud (A.S.) idi. Devamını Oku

 • ET-TEVVAB: Tevbeleri kabul edici olan Allah. Kendine tevbe ve rücu’ eden kulları çok. Tevbeyi kabulde çok beliğdir. Tevbe edeni hiç günah yapmamış gibi afv u rahmeti ile bahtiyar eder. Devamını Oku

 • NEBİYY: Yükseklik. * Yol. Devamını Oku

 • NEBİYYÜ-R RAHMET: Bütün âlemler için Rahmete vesile olduğundan peygamber Efendimiz için söylenmiş bir isimdir. Devamını Oku

 • SİYER-İ NEBİ: Mevzuu Hazret-i Peygamber’in (A.S.M.) hayatı, ahlâkı ve yaşayışı olan, O’nun gaye ve cihanı irşad eden mesleğinden bahseden kitap.(Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın ahvâl ve evsâfı, Siyer ve Tarih suretiyle beyan edilmiş. Fakat o evsaf ve ahvâl-i galibi, beşeriyetine bakar. Halbuki o Zât-ı Mübarek’in şahs-ı manevîsi ve mahiyet-i kudsiyesi o derece yüksek ve nuranidir ki; Devamını Oku

 • VEYL: Vay hâline, yazık, felâket, hüzün ve hüsran. * Cehennem’de bir çukur ismi veya Cehennem’in bir kapısına bu isim verilmiştir. * Vaid, tehdid makamında kullanılan azab kelimesidir. Devamını Oku

 • ASHÂB-I FİL: İslâmiyetten önce Kâbe-i Muazzamayı tahrib için Mekke’ye hücum eden Habeş ordusunun ismi ( Önlerinde fil bulunduğundan, zırhlı vasıtalar gibi ondan faydalandıklarından bu isim verilmiş olduğu nakledilir. Devamını Oku

 • MEKKE-İ MÜKERREME: İlk ismi Mekke olan bu şehire, Hz. Peygamber’in (A.S.M.) gelmesi ve Mukaddes Kâbe’nin putlardan temizlenmesi ile Mükerrem Mekke mânâsında bu isim verilmiştir. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar