NEBİSE Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

NEBİSE kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

NEBİSE: Kız torun.

NEBİSE ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • NEBİR: (Nebire) Torun. Devamını Oku

 • HAFÎD: Evlâd. Oğul. Torun. Devamını Oku

 • HAFÎDE: Kız torun. Devamını Oku

 • NEVE: Torun. Devamını Oku

 • NEVADE: Torun. Devamını Oku

 • SIBT: (C.: Esbât) Torun. Devamını Oku

 • SIBTEYN: İki torun. Devamını Oku

 • NAFİLE: Fık: Farz ve vâcibden gayrı mecburiyet olmadığı hâlde yapılan ibadet. Fazladan yapılan iş. * Menfaatli olmayan. Ziyâdeden olan. * Torun. * Ganimet malı. Bahşiş. Atiyye. Devamını Oku

 • NEBİ: Haber getiren. Peygamber. Yeni bir kitap ve şeriatla gelmeyip kendinden evvelki Resülün getirdiği kitap ve şeriatı devam ettiren Peygamber. (Bak: Resül) Devamını Oku

 • İNEBÎ: Üzüm biçiminde, üzümsü. Devamını Oku

 • İNEB: Üzüm. Devamını Oku

 • USARE-İ İNEB: Üzüm suyu. Şıra. Devamını Oku

 • NEBİ-Yİ EFHAM: En büyük, en kıymetli olan Hz. Peygamber (A.S.M.) Devamını Oku

 • NEBİZ: (C: Enbize) Hurma şarabı. * Yola bırakılıp atılan çocuk. Devamını Oku

 • Mİ’RAC-UN NEBİ: Hazret-i Peygamber’in (A.S.M.) huzur-u İlâhîde yükselmesi.(Mi’râc-un Nebi : Zât-ı Ahmediyye (A.S.M.) Efendimizin seyr-i sülukundan ibârettir. Zât-ı Muhammediye’nin bütün kâinatın fevkine çıkıp, bütün mevcudattan geçip, bütün mahlukatın Hâlikı ile umumî, küllî, ulvî bir sohbetidir.)(Mi’rac meselesi erkân-ı imaniyyenin usulünden so a terettüb eden bir neticedir. Ve erkân-ı imaniyyenin nurlarından medet alan bir nurdur. Erkân-ı imaniyyeyi Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar