NEBİL Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

NEBİL kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

NEBİL: (Nebile) Akıllı, anlayışlı, zekâ sahibi. * Yüksek meziyet sahibi. Güzel huylu. * Bilgili ve faziletli kimse.

NEBİL ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • İNSAN-I KÂMİL: Güzel huy, ahlâk ve yüksek fazilet sahibi olan kimse. Devamını Oku

 • MEDENİ-İ BİTTAB’: Doğuştan, yaradılıştan huyları ile medeni oluş. * Cenab-ı Hakkın yaratması ile tab’an iyi huylu, kibar, faziletli kimse. Devamını Oku

 • SEGİL: Yaramaz huylu kimse. * Cüssesi küçük, ayakları ince olan kimse. Devamını Oku

 • SİYER-İ NEBİ: Mevzuu Hazret-i Peygamber’in (A.S.M.) hayatı, ahlâkı ve yaşayışı olan, O’nun gaye ve cihanı irşad eden mesleğinden bahseden kitap.(Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın ahvâl ve evsâfı, Siyer ve Tarih suretiyle beyan edilmiş. Fakat o evsaf ve ahvâl-i galibi, beşeriyetine bakar. Halbuki o Zât-ı Mübarek’in şahs-ı manevîsi ve mahiyet-i kudsiyesi o derece yüksek ve nuranidir ki; Devamını Oku

 • ÂLİ-KADR: Çok takdir edilen. Yüksek değer sahibi. Kadr ü kıymeti yüksek. * Meşhur bir çeşit lale. Devamını Oku

 • NATIS: Bilgili, faziletli adam. Devamını Oku

 • KASIR-ÜL FEHM: Anlayışı noksan, kısa anlayışlı. Anlayışsız. Devamını Oku

 • NEBAİL: (Nebile. C.) Yüceler, ulular, yüksekler. Devamını Oku

 • ÂLİ-CENAB: f. İyilik sahibi, yüksek ahlâklı. Cömerd. Büyük zat. Devamını Oku

 • FAZİLETMEND: f. Faziletli, iyi huylu. Devamını Oku

 • DEHAET: Dahilik, dehâ sahibi olma. Zekilikte, anlayışlılıkta çok yüksek olma. Devamını Oku

 • KABİLİYET: Dıştan gelen te’sirleri alabilme gücü. * İstidat, anlayış, kabul edebilirlilik. Kabul edici yüksek bir kuvvete mâlik olmak, olabilirlilik. Devamını Oku

 • EHL-İ HÂL: f. Hâlden anlayıp, duruma göre idâre eden kimse. İlâhi tecellilere ve mânevi feyze mazhar olan. Devamını Oku

 • MEN LEHÜL HAKK: Fık: Hak sahibi olan kimse. Devamını Oku

 • SÂHİB-ÜL YED: Mal sahibi, malı elinde tutan kimse. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar