NEBİB Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

NEBİB kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

NEBİB: (C: Enbüb) Boğum, kamış boğumu.

NEBİB ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • NEBİ: Haber getiren. Peygamber. Yeni bir kitap ve şeriatla gelmeyip kendinden evvelki Resülün getirdiği kitap ve şeriatı devam ettiren Peygamber. (Bak: Resül) Devamını Oku

 • İNEBÎ: Üzüm biçiminde, üzümsü. Devamını Oku

 • İNEB: Üzüm. Devamını Oku

 • USARE-İ İNEB: Üzüm suyu. Şıra. Devamını Oku

 • NEBİ-Yİ EFHAM: En büyük, en kıymetli olan Hz. Peygamber (A.S.M.) Devamını Oku

 • NEBİZ: (C: Enbize) Hurma şarabı. * Yola bırakılıp atılan çocuk. Devamını Oku

 • NEBİR: (Nebire) Torun. Devamını Oku

 • NEBİSE: Kız torun. Devamını Oku

 • Mİ’RAC-UN NEBİ: Hazret-i Peygamber’in (A.S.M.) huzur-u İlâhîde yükselmesi.(Mi’râc-un Nebi : Zât-ı Ahmediyye (A.S.M.) Efendimizin seyr-i sülukundan ibârettir. Zât-ı Muhammediye’nin bütün kâinatın fevkine çıkıp, bütün mevcudattan geçip, bütün mahlukatın Hâlikı ile umumî, küllî, ulvî bir sohbetidir.)(Mi’rac meselesi erkân-ı imaniyyenin usulünden so a terettüb eden bir neticedir. Ve erkân-ı imaniyyenin nurlarından medet alan bir nurdur. Erkân-ı imaniyyeyi Devamını Oku

 • NEBİYY: Yükseklik. * Yol. Devamını Oku

 • SİYER-İ NEBİ: Mevzuu Hazret-i Peygamber’in (A.S.M.) hayatı, ahlâkı ve yaşayışı olan, O’nun gaye ve cihanı irşad eden mesleğinden bahseden kitap.(Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın ahvâl ve evsâfı, Siyer ve Tarih suretiyle beyan edilmiş. Fakat o evsaf ve ahvâl-i galibi, beşeriyetine bakar. Halbuki o Zât-ı Mübarek’in şahs-ı manevîsi ve mahiyet-i kudsiyesi o derece yüksek ve nuranidir ki; Devamını Oku

 • NEBİK: (C: Nebâyık) Sedir ağacının yemişi. Devamını Oku

 • NEBİL: (Nebile) Akıllı, anlayışlı, zekâ sahibi. * Yüksek meziyet sahibi. Güzel huylu. * Bilgili ve faziletli kimse. Devamını Oku

 • NEBİT: Muhkem, sağlam, katı. Devamını Oku

 • NEBİH: (Nebihe) Namlı, şanlı şerefli. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar