NEBİ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

NEBİ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

NEBİ: Haber getiren. Peygamber. Yeni bir kitap ve şeriatla gelmeyip kendinden evvelki Resülün getirdiği kitap ve şeriatı devam ettiren Peygamber. (Bak: Resül)

NEBİ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • RESÜL: Peygamber. Yeni bir kitap ve yeni bir şeriat ile bir ümmete veya bütün beşeriyete Allah tarafından Peygamber olarak gönderilmiş olan zât. Mürsel de denir. Yeni bir kitap ve şeriatla gelmeyip kendinden evvelki Resülün getirdiği kitap ve şeriatı devam ettirirse, ona Nebi denir. * Haberci. * Huk: Tasarrufta hakkı olmaksızın, birisinin sözünü olduğu gibi bir Devamını Oku

 • NEBİ-Yİ EFHAM: En büyük, en kıymetli olan Hz. Peygamber (A.S.M.) Devamını Oku

 • SİYER-İ NEBİ: Mevzuu Hazret-i Peygamber’in (A.S.M.) hayatı, ahlâkı ve yaşayışı olan, O’nun gaye ve cihanı irşad eden mesleğinden bahseden kitap.(Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın ahvâl ve evsâfı, Siyer ve Tarih suretiyle beyan edilmiş. Fakat o evsaf ve ahvâl-i galibi, beşeriyetine bakar. Halbuki o Zât-ı Mübarek’in şahs-ı manevîsi ve mahiyet-i kudsiyesi o derece yüksek ve nuranidir ki; Devamını Oku

 • NEBİYYÜ-R RAHMET: Bütün âlemler için Rahmete vesile olduğundan peygamber Efendimiz için söylenmiş bir isimdir. Devamını Oku

 • Mİ’RAC-UN NEBİ: Hazret-i Peygamber’in (A.S.M.) huzur-u İlâhîde yükselmesi.(Mi’râc-un Nebi : Zât-ı Ahmediyye (A.S.M.) Efendimizin seyr-i sülukundan ibârettir. Zât-ı Muhammediye’nin bütün kâinatın fevkine çıkıp, bütün mevcudattan geçip, bütün mahlukatın Hâlikı ile umumî, küllî, ulvî bir sohbetidir.)(Mi’rac meselesi erkân-ı imaniyyenin usulünden so a terettüb eden bir neticedir. Ve erkân-ı imaniyyenin nurlarından medet alan bir nurdur. Erkân-ı imaniyyeyi Devamını Oku

 • İNEBÎ: Üzüm biçiminde, üzümsü. Devamını Oku

 • İNEB: Üzüm. Devamını Oku

 • USARE-İ İNEB: Üzüm suyu. Şıra. Devamını Oku

 • NEBİZ: (C: Enbize) Hurma şarabı. * Yola bırakılıp atılan çocuk. Devamını Oku

 • NEBİR: (Nebire) Torun. Devamını Oku

 • NEBİSE: Kız torun. Devamını Oku

 • NEBİYY: Yükseklik. * Yol. Devamını Oku

 • NEBİK: (C: Nebâyık) Sedir ağacının yemişi. Devamını Oku

 • NEBİL: (Nebile) Akıllı, anlayışlı, zekâ sahibi. * Yüksek meziyet sahibi. Güzel huylu. * Bilgili ve faziletli kimse. Devamını Oku

 • NEBİT: Muhkem, sağlam, katı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar