NEBA’ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

NEBA’ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

NEBA': Kaynak olmak, pınardan su çıkarmak, su akması. * Akçaağaç.

NEBA’ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • NEBAİR: (Nebire. C.) Torunlar. Devamını Oku

 • NEBAİL: (Nebile. C.) Yüceler, ulular, yüksekler. Devamını Oku

 • NEŞ’ET: Meydana gelmek, vücuda gelmek. Büyüyüp kat ve kamet sahibi olmak. Yetişmek, ileri gelmek. * Çıkmak. Kaynak olmak. Devamını Oku

 • NEZLE: (C.: Nevâzil) Burnun akmasını mucib olan hastalık. * Vücudun herhangi bir organından cerahat veya başka bir maddenin akması. Devamını Oku

 • İSTİHRAC: Bir şeyin içinden bir şey çıkarmak. Bir mânâyı istidlâl etmek. Meydana ve harice çıkarmak. Bâzı emareleri beliren şeylerden ileriye âit olacak şeyleri çıkarmak. İstidlâl etmek. (Bak: Tahric) Devamını Oku

 • NARDAN: f. Gözyaşı damlaları. * Nar tâneleri. * Mangal. Devamını Oku

 • TAHKİK: Doğru olup olmadığını araştırmak veya doğruluğunu, yanlışlığını meydana çıkarmak. İncelemek. İçyüzünü araştırmak. * Bir şeyi eksiksiz ve ziyâdesiz yapmakta mübâlağa etmektir. Bir şeyin hakikatına ermek, künhüne vâkıf olmak, nihayetine erişmek demektir. Kur’an kıraat ıstılahında ise: Her harfin hakkını vermek, özel sıfatlarına riayet etmek, sesi tam mahrecinden çıkarmak, medleri gerektiği kadar uzatmak, hareke, ızhar ve Devamını Oku

 • MÜKÂŞEFE: Gizli şeyleri birbirine açıp keşf ve izhar etmek, açığa çıkarmak. Meydana çıkarmak. * Bir hususu keşif yolu ile anlamak, bilmek. * Cenab-ı Hakk’ın zât ve sıfatlarına ve sâir sırlarına vukufiyyet. (Bak: Keşfiyat) Devamını Oku

 • RİHVE-İ MEHMUSE HARFLERİ: “Fe, ha, se, he, şın, hı, sad, sin” Bu harflerde sesin kemâli ile nefes birlikte akar. Rehavet ve hems sıfatı, zayıf sıfatlardır, bunun için rehavet sesin kâmilen akmasını, hems de nefesin kâmilen akmasını icabettirir. Devamını Oku

 • TENEMMÜR: Birisini korkutmak için gürültü yapmak, gürültülü ses çıkarmak. * Uzun uzun bağırmak. * Kaplan huylu olmak. Kaplanlaşmak. Devamını Oku

 • İNZA’: Çekip çıkarmak. * Soyunmak. * Zorla çekip çıkarmak. * Feragat. Devamını Oku

 • CİRS: Temel, kök, menşe, kaynak, menba. Devamını Oku

 • FEKK: Açmak. Ayırmak. * Kırmak. * Kaldırmak. * Kesmek. * El ve bilek, yerinden burkulup çıkmak. * Rehin verilen şeyi kurtarıp çıkarmak. * Köle azadetmek. * Pir-i fâni olmak. Devamını Oku

 • YENBU’: (C.: Yenâbi) Pınar, kaynak. * Kedi yavrusu. Devamını Oku

 • MENBA’: Kaynak. Nimetin veya herhangi bir şeyin çıktığı yer. Suyun çıktığı yer. Pınar. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar