NAZM-I CELİL Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

NAZM-I CELİL kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

NAZM-I CELİL: Pek büyük kıymetli nazm edilmiş güzel söz. * Kur'an-ı Kerim'in bir vasfı. * Celil olan Cenab-ı Hakk'ın nazmı.

NAZM-I CELİL ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • CEZALET-İ NAZMİYE: Kur’an-ı Kerim’deki kelime ve harflerin harika bir ahenk ve münâsebet ile nazm ve tertibindeki cezâlet. Devamını Oku

 • NAZMİYYAT: (Nazm. C.) Manzum yazılar. Devamını Oku

 • NAZM: Sıra, tertib. * Kafiyeli, vezinli, söz, şiir. * Dizili olan şey. * Kur’an âyetleri. Devamını Oku

 • NAZM: Sıra, tertib. * Kafiyeli, vezinli, söz, şiir. * Dizili olan şey. * Kur’an âyetleri. Devamını Oku

 • NAZM-I LAFZ: Kelâmın, lâfız esas alınarak düzenlenmesi. Devamını Oku

 • VEZN-İ MAHSUS: Özgül ağırlık. Bir cismin bir santimetre küp hacmindeki parçasının ağırlığı. * Edb: Nazmın veya kelimenin belli kalıplarından her biri. Nazmın ahenk ölçüsü. Devamını Oku

 • İCRAAT-I CELİLİYE: Allah (C.C.)ın celalî sıfatına yani, kibriya ve azametine delâlet eden, kudret-i hakkı ile hâsıl olan icraatı. Devamını Oku

 • KERİM: Her şeyin iyisi, faydalısı. Kerem ile muttasıf olan, ihsan ve inayet sâhibi. Şerefli ve izzetli. Muhterem, cömert, müsamahakâr. (Kur’an-ı Kerim tâbirindeki kerim; muazzez, mükerrem mânâsınadır. Kur’an-ı Kerim’de bu kelime 27 defa geçer ve ancak iki defa Cenab-ı Hak hakkında kullanılmıştır.) Devamını Oku

 • AŞK-I LÂHÛTÎ: Cenab-ı Hakk’a olan sevgi ve muhabbet. Aşk-ı İlâhî, aşk-ı hakikî, aşk-ı mânevî gibi tâbirler Cenab-ı Vacib-ül Vücud’a dâir şiddetli muhabbet ve sevgiyi ifâde eder. Devamını Oku

 • CELİL: Celâlet ve celâdet sâhibi. Azîm, mertebesi yüksek. Devamını Oku

 • LAFZA-İ CELÂL: İsm-i Celâl, Allah lâfzı. Devamını Oku

 • YÂVER-İ EKREM: Cenab-ı Hakk’ın emrinde çalışan en makbul yâver, en kerim olan Hazret-i Muhammed. (A.S.M.) Devamını Oku

 • YÂVER-İ EKREM: Cenab-ı Hakk’ın emrinde çalışan en makbul yâver, en kerim olan Hazret-i Muhammed. (A.S.M.) Devamını Oku

 • EHASS-ÜL HAVÂS: En hâlisin hâlisi. Şuhudi imân sahibleri olan evliyalar. Cenab-ı Hakk’a yakınlık kazananların en hâlisi olan enbiyâ ve evliya. Efdallerin efdali, sâlihlerin sâlihi. Devamını Oku

 • SIFÂT-I İLÂHİYE: Allah’a aid sıfatlar. Kendisini ve mânasının zıddını Cenab-ı Hakk’a nisbet caiz olan vasıflar. (Rıza, Rahmet, Gazab… gibi) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar