NAYÎ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

NAYÎ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

NAYÎ: f. Ney çalan.

NAYÎ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MÜNTAKİM: (Nakm. dan) İntikam alan, öç alan, suçluya cezasını veren. Devamını Oku

 • MÜŞTERİ: Malı parayla alan. Satılan malı alan. * Bir yıldız ismidir. Jüpiter. * İstekli, arzulu. Devamını Oku

 • HİSSEMEND: f. Hisseli olan. Pay alan, nasipli. * Ders alan. Devamını Oku

 • MÜSTEDÎN: (Deyn. den) Ödünç alan, borç alan, istidane eden. Devamını Oku

 • MÜTEZAMMIN: Koltuğa alan. * Kavrayan, içine alan, müştemil. Devamını Oku

 • MÜTEFEVVİZ: Tefevvüz eden, uhdesine alan. * Gayr-i menkul malların tasarruf hakkını üzerine alan. Devamını Oku

 • MUTAZAMMIN: İçine alan, tazammun eden. * Üstüne alan. Tazmini kabul eden. * Muhit ve müştemil olan. Devamını Oku

 • MUNTASIR: Öç alan. İntikam alan. Devamını Oku

 • MUGTENİM: Ganimet olarak alan. Bedava alan. Ganimet bilen. Devamını Oku

 • SALİB(E): Bir şeyin vücudunu veya vukuunu inkâr eden. * Kapıp götüren, zorla alan. * Alan. * Bir şeyin vücudunun olmadığını veya meydana gelmediğini söyleyip isbat eden. Devamını Oku

 • MÜLTEZİM: Bir şeyi kendi üzerine lâzım eden; iltizam eden, üzerine alan, deruhte eden. Devlet hazinesine maktu, muayyen vergi verip bir kısım memleketlerin aşar gibi varidatının tahsilini üzerine alan. Devamını Oku

 • MÜSTELİZZ: (Lezzet. den) Lezzet alan, tadına varan, tad alan. Devamını Oku

 • DİL-DÜZD: f. Gönül çalan. Devamını Oku

 • ŞÂME-GEŞ: f. Başına örtü alan. Devamını Oku

 • ZAMİR: Düdük çalan. Ney çalan. Ney-zen. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar