NATIKA-İ CEMİYET Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

NATIKA-İ CEMİYET kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

NATIKA-İ CEMİYET: Cemiyetin nâtıkası, yâni: Söz söyleme kudreti.

NATIKA-İ CEMİYET ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • NATIKA: (Nutk. dan) Düşünüp söylemek hassası. Fesahat ve belâgatta söyleme kuvveti. Talâkat-ı lisan, güzel konuşabilme kabiliyeti. Devamını Oku

 • TEKAVVÜL: Kendisinde olmayanı söylemeğe çalışma. Yalan söyleme. Devamını Oku

 • TEFEVVÜH: (C.: Tefevvühât) (Fevh. den) Söyleme, ağza alma. * Dil uzatma. Münâsebetsiz söz söyleme. Devamını Oku

 • KOMEDİ: yun. Cemiyetin gülünç ve kusurlu hâllerini ortaya koyan tiyatro eseri. * Uydurma, yapmacık hareket veya söz. * Gülünecek hareketler. Devamını Oku

 • HUKUK-U UMUMİYYE: Cemiyetin bütün fertlerine şâmil olan haklar. (Mülkiyet hakkı, iştirak hakkı vs. gibi.) Devamını Oku

 • YEDULLAH: Cenab-ı Hakk’ın kudreti, yardımı. Devamını Oku

 • İSTİTAAT: (Tav’. dan) Tâkat getirmek. Kudreti ve gücü yeter olmak. Devamını Oku

 • YED-İ KUDRET: Allah’ın kudreti ve kudretinin tasarrufu. Devamını Oku

 • İTTİHAD-I MUHAMMEDÎ CEMİYETİ: Süheyl Paşa, Mehmed Sadık, Ferik Rıza Paşa, Derviş Vahdeti ve arkadaşları tarafından İstanbul’da 5 nisan 1909 tarihinde kurulan bir cemiyettir. Devamını Oku

 • KİBRİYA: Azamet. Cenab-ı Allah’ın azameti ve kudreti, her cihetle büyüklüğü. Devamını Oku

 • KUVVE-İ NÂTIKA: Konuşma, güzel ifade etmek kudreti. Devamını Oku

 • KUDRETYÂB: f. Gücü yetebilen, yapabilen, kuvvet ve kudreti olan. Devamını Oku

 • KUDRET-İ KÜLLİYE: Cenab-ı Hakk’ın küllî ve mutlak olan kudreti. Devamını Oku

 • HEY’ET-İ TEMSİLİYE: Temsil hey’eti. * Tar: Erzurum Kongresinde Şarkî Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ismini alan cemiyetin nizamnamesi iktizasınca seçilen şahıslardan teşekkül etmiş olan hey’et. (6 Ağustos 1919) Devamını Oku

 • HİMAYE-İ ETFAL CEMİYETİ: Çocuk Esirgeme Kurumu. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar