NATES Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

NATES kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

NATES: (C.: Entâs) Üstad, âlim.

NATES ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ÜSTAD-ÜL BEŞER: Beşerin bütün insanlığın üstadı, hocası, daha bilgili ve ârif. Muhammed Aleyhissalâtü Vesselam. Devamını Oku

 • ÜSTAD-I KÜLL: Herkesin üstadı. Her çeşit ilimde çok ileri bilgisi olan. Devamını Oku

 • EKOL: (Fr. Ecole) Fikir üzerinde işleyen bir nevi mekteb. * Bir üstadın talebeleri. Bir üstadın mesleği, tarzı. Devamını Oku

 • ÜSTAD-I A’ZAM: En büyük üstad. Muallimlerin en üstünü ve reisi olan. Devamını Oku

 • ÜSTAD-I EZELÎ: Cenab-ı Hak. Bütün ilim ve bilgilerin, marifetlerin öğreticisi. Alîm-i Mutlak ve Hakîm-i Ezelî.(… Hem maden-i kemalât ve muallim-i ahlâk-ı âliye olan o dellâl-ı vahdaniyet ve saadet kendi kendine söylemiyor, belki söylettiriliyor. Üstad-ı Ezelîsinden ders alır, so a ders verir… M.) Devamını Oku

 • ÜSTADÎ: f. Üstadlık, ustalık. Devamını Oku

 • NABİL: Ok yapan. * Üstad, hâzık kimse. * Irgaç. Devamını Oku

 • MÜTEHAZLIK: Üstadlık dâvâsı eden, fakat üstad olmayan kimse. Devamını Oku

 • EFLATUN: Plâton. (M.Ö. 429 – 347) Aristo’nun üstadı, Sokrat’ın talebesi, eski Yunan filozofudur. Devamını Oku

 • HAZAKAT: İhtisas. Meharet peyda etmek. Üstad olmak. Bir san’atta, hususan tıbda gereği gibi öğrenip mâhir ve mütehassısı olmak. Devamını Oku

 • TEVHİD-İ KIBLE: Sadece bir yere müteveccih olmak. Bir kıbleden başka kıble kabul etmemek. * Mc: Sadece bir üstad kabul etmek. Devamını Oku

 • HAZRET: (Huzur. dan) Ön. Kurb. Pişgâh. * Hürmet maksadı ile büyüklere verilen ünvan; “Hazret-i Kur’an, Hazret-i Peygamber, Hazret-i Üstad, Paşa Hazretleri” gibi. Devamını Oku

 • NUN SURESİ: Kur’an-ı Kerim’de 68. sure ve Kur’anda müteşabih ve şifre olan bir harf.(Bütün kalemlerin ve tastir ve kitapların aslı, esası, ezelî me’hazı ve sermedî üstadı Kader’in kalemi ve Nur ve İlm-i Ezelî’nin nuruna işaret eden bir kelimedir. Ş.) Devamını Oku

 • ÜSTAD: (Üstaz) İlim veya san’atta üstün olan kimse. Usta, san’atkâr. Muallim, profesör. Bilgide veya san’atta veya amelde meharetli zât. Devamını Oku

 • KAL’: Bir şeyi kökünden çekip koparmak. * Kendisinden iyi kalay çıkan maden. * Azletmek. Bir tarafa ayırmak.(… İşte bak: şu cezire-i vasiada vahşi ve âdetlerine mutaassıb ve inadcı muhtelif akvamı ne çabuk âdât ve ahlâk-ı seyyie-yi vahşiyanelerini def’aten kal’ u ref’ ederek bütün ahlâk-ı hasene ile teçhiz edip bütün âleme muallim ve medeni ümeme üstad Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar