NA-ÇARÎ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

NA-ÇARÎ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

NA-ÇARÎ: f. Çaresizlik.

NA-ÇARÎ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • IZTIRARÎ: Çaresizlik içinde oluş. Mecburiyet.(Lisan-ı ıztırariyle bir duâdır ki; muztar kalan her bir ziruh kat’i bir iltica ile duâ eder, bir hâmi-i mechulüne iltica eder. Belki Rabb-i Rahimine teveccüh eder. S.) Devamını Oku

 • ZARURET: Çaresizlik. Muhtaçlık. Sıkıntı. Yoksulluk. ( $ kaidesi, yâni: “Zaruret, haramı helâl derecesine getirir.” İşte şu kaide ise, küllî değil. Zaruret, eğer haram yoluyla olmamış ise, haramı helâl etmeye sebebiyet verir. Yoksa, su-i ihtiyariyle, gayr-ı meşru sebeblerle zaruret olmuş ise, haramı helâl edemez, ruhsatlı ahkâmlara medar olamaz, özür teşkil edemez. Meselâ: Bir adam su-i ihtiyariyle, Devamını Oku

 • ÇAR NAÇAR: f. İster istemez, mecburiyetle. Devamını Oku

 • A’ŞARÎ: Ondalığa âit. Öşür hesapları nev’inden. On sayıları. Ondalık. Devamını Oku

 • AB-ŞAR: f. Şelâle, su akarken çıkardığı ses, şırıltı. Devamını Oku

 • ŞİAR: İz, belirti, işaret, nişan, ayırt edici iyi âdet. * Üstünlük veren işaret. * İnsanın gömleği. * Ölüm. * (Şa’r. C.) Kıllar. Devamını Oku

 • AŞŞAR: A’şar tahsildarlığı yapmış olan kimse. Öşürcü, ondalıkçı. Devamını Oku

 • NA-ÇAR: f. Çaresiz, elinden iş gelmeyen. Mecbur kalmış olan. Devamını Oku

 • ARİŞÎ: f. Manevî. Mânâ ile ilgili. Devamını Oku

 • ARÂM-SAZ: f. Yerleşen, oturan. Devamını Oku

 • ARÂ: Mıntıka, bölge. * Komşuluk. * Avlu. * Çıplaklık. * Geniş, çıplak arazi. Devamını Oku

 • ARİŞ: f. Anlam, mânâ, kavram, mefhum. Devamını Oku

 • ARŞ-I A’ZAM: En büyük arş. Cenab-ı Hakk’ın arşı. (Bak: Arş) Devamını Oku

 • ÖŞR-Ü MİŞAR: Onda birin onda biri, yâni yüzde bir. Devamını Oku

 • ÇARÜM: f. Dördüncü. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar