MÜZEKKİR Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MÜZEKKİR kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MÜZEKKİR: Andıran, hatıra getiren, yâd ettiren, zikrettiren, hatırda tutturan. * Zikreden, ibâdet eden. * Resul-i Ekrem (A.S.M.) mü'minleri ve bütün beşeriyeti tehlikeli şeylerden halâs edip iki cihan saadetine nâil olma yolunu tâlim ettiğinden, Kur'an-ı Kerim'de müzekkir diye isimlendirilmiştir.

MÜZEKKİR ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MÜZEKKİ: (Zekâ. dan) Temizleyen, ıslâh eden, tezkiye eden. * Huk: Şâhitleri gizli olarak tezkiye eden kimse. Eskiden hâkimler, şâhit olarak gösterilen kişilerin iyi kimse olup olmadıklarını, şehadetlerinin kabul olunabilip olunamıyacağını icab eden kimselerden sorarlar, haklarında; “İyidir” denilenlerin şehadetlerini kabul ederlerdi. Devamını Oku

 • MÜZEKKİ-İ NEFS: İnsanın nefsini ıslâh eden. Terbiyeye sebeb olan. Devamını Oku

 • MÜZEKKİRE: Bir iş için üst makama yazılan resmi kâğıt. Devamını Oku

 • MÜZEKKİRE-İ MÜKERRERE: Tekrar tekrar hatırlatan. Devamını Oku

 • MÜSEBBİH: Allah’ı tesbih edip anan, Allah’ı noksan sıfatlarından tenzih eden ve zikreden, Sübhanallah diye Allah’ı tesbih eden. Devamını Oku

 • MÜDDESSİR: Örtünen, bürünen. Gizlenen. * Kur’an-ı Kerimde Peygamberimiz Resul-i Ekreme (A.S.M.) “Ey müddessir!” diye hitâb vardır. Devamını Oku

 • MÜZZEMMİL: Tezmil eden, sarınan. Elbise içine sarınan. * Bazıları, “Yükü yüklenen” şeklinde mânalandırmışlardır. * Mc: Gizlemek. Zayıf davranmak, işe pek kıymet vermemek. * Büyük bir hâdise karşısında başını içeri çekmek, kaçınmak, rahata meyletmek. * Resul-i Ekrem’e (A.S.M.) Cenab-ı Hak tarafından: “Ey örtüsüne bürünen veya risalet yükünü yüklenmiş olan” diye iltifat edilerek isimlendirilmiştir. (Bak: Mütezemmil, Zemel) Devamını Oku

 • ZEKK: Zayıf. * Yürürken adımların birbirine yakın olması. Devamını Oku

 • MÜZDECİR: Edilen yasağı kabul edip onunla amel eden. * Men’eden. Devamını Oku

 • MÜZDECİR: Edilen yasağı kabul edip onunla amel eden. * Men’eden. Devamını Oku

 • MÜSTA’MİR: İsti’mar eden, bir yere muhacir yerleştirerek orasını mâmur hâle getiren. * Müstemlekeci. Sömürgeci. Devamını Oku

 • MÜFESSİR: Tefsir eden, izah eden. Anlayabildiği mânayı söyleyen ve yazan. * Kur’an-ı Kerim’i tefsir edebilmek salahiyetini hâiz olan, âlim, fâzıl ve kuvve-i kudsiye sahibi zât. Devamını Oku

 • MUHACİR: Göç eden, bir memleketten kalkıp, başka bir yere yerleşen. * Mc: Allah’ın yasak ettiğinden uzaklaşan. Devamını Oku

 • MÜSTA’BİR: (C.: Müsta’birîn) Rüya tabir ettiren. Devamını Oku

 • MÜBAŞİR: Müjdeleyen. * Mahkemede kapıcılık edip şâhid ve maznunların ismini çağırarak mahkemeye yardım eden kişi. * Geçici bir vazife alarak merkezden bazı emirleri götüren, icrâ salâhiyeti olan. * Müfettiş. Kontrolör. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar