MÜZDECİR Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MÜZDECİR kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MÜZDECİR: Edilen yasağı kabul edip onunla amel eden. * Men'eden.

MÜZDECİR ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MÜZDECİR: Edilen yasağı kabul edip onunla amel eden. * Men’eden. Devamını Oku

 • MÜTESELLİM: (Selm. den) Teslim edilen şeyi alıp kabul eden. * Tanzimattan evvel vali ve mutasarrıfların uhdelerinde bulunan sancak ve kazâların idaresine memur edilen kimseler. Bunlara “voyvoda” denirdi. * Vergi tahsildarı. Devamını Oku

 • MÜTTEHİZ: Alan, ittihaz eden, kabul eden, nefsine alıp kabul eden. Devamını Oku

 • MÜZEKKİ: (Zekâ. dan) Temizleyen, ıslâh eden, tezkiye eden. * Huk: Şâhitleri gizli olarak tezkiye eden kimse. Eskiden hâkimler, şâhit olarak gösterilen kişilerin iyi kimse olup olmadıklarını, şehadetlerinin kabul olunabilip olunamıyacağını icab eden kimselerden sorarlar, haklarında; “İyidir” denilenlerin şehadetlerini kabul ederlerdi. Devamını Oku

 • MUHAFAZAKÂR: f. Koruyucu. * Dinî amel ve işlere muhabbet eden. Dinî inanışında sağlam olan ve değiştirmeden muhafaza eden yüksek ve sâdık insan. Devamını Oku

 • EVVAB: (Evb. den) Rücu’ eden. Geri dönen. * Günahlardan tevbe edip hakkı kabul eden. Devamını Oku

 • MÜTEMERRİD: İnatçı, ısrar eden, dik kafalılık eden. Kibirlilik eden.(Dine muhalif felsefeden tam ders alan, bir firavun olur. Fakat en hasis şeye ibadet eden ve menfaat gördüğü her şeyi kendine rab telâkki eden bir firavun-u zelildir. Hem mütemerriddir. Fakat bir lezzeti için nihayet zilleti kabul eden miskin bir mütemerriddir. Hasis bir menfaat için şeytanın ayağını öper Devamını Oku

 • EBU BEKİR-İ SIDDIK (R.A.): Asıl adı Abdullah, künyesi Ebu Bekir, lâkabı Sıddık ve Atik. Erkekler içerisinde Resul-i Ekreme (A.S.M.) ilk iman eden; bütün muharebelerde ona refakat eden; seferde, hazarda, bütün tehlikeli anlarda Peygamber Efendimizle (A.S.M.) beraber çalışmış ve onun en yakın Sahâbesi. Onun sohbetinden feyz almış, nübüvvet sırlarının en samimi mahremi. Her şeyini, bütün malını Devamını Oku

 • MÜSTEKSİR: (Kesret. den) Çok gören, çok kabul eden, büyüten. Devamını Oku

 • ULEMA-İ ÂMİLÎN: İlmine ve bilgisine göre amel eden, ilmini tatbik eden âlimler. Devamını Oku

 • MUHTEKİR: Hakir ve hor gören. Aşağı ve adi kabul eden. İhtikar eden. Devamını Oku

 • MÜTEMEKKİN: (Mekân. dan) Yerleşen, Mekânlanan, temekkün eden. İkamet eden, sâkin olan. * Gr: Üç harekeyi de kabul eden kelime. Devamını Oku

 • MÜDEMMİR: Tedmir eden. Yok eden. Helak eden. Mahveden. Devamını Oku

 • MÜTEHAMMİL: Tahammül eden, katlanıp sabır ile kabul eden. Dayanabilen, kaldırabilen. Devamını Oku

 • MÜBAŞİR: Müjdeleyen. * Mahkemede kapıcılık edip şâhid ve maznunların ismini çağırarak mahkemeye yardım eden kişi. * Geçici bir vazife alarak merkezden bazı emirleri götüren, icrâ salâhiyeti olan. * Müfettiş. Kontrolör. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar