MUZAFFEREN Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MUZAFFEREN kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MUZAFFEREN: Muzaffer olarak. Üstün gelerek, muvaffak olarak, galip olarak.

MUZAFFEREN ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • NECİH: Galip ve muzaffer. * Sabırlı. * Sağlam rey. Devamını Oku

 • İSTİHVAZ: Zafer kazanma, muzaffer ve muvaffak olma, galib gelme. Devamını Oku

 • MANSURİYYET: Allah’ın (C.C.) yardımıyla muvaffak ve muzaffer olma, başarma. Devamını Oku

 • CELALEDDİN-İ HARZEMŞAH: (Vefâtı M.: 1231) Mengü berdi (Allah verdi) ismi de verilir. Harzemşah soyunun 7nci ve son hükümdarıdır. Tarihte cesaret ve irfanı ile tanınmıştır. O zamanın deccalı olan Cengiz’in kahır ve şiddeti karşısında İrân ve Turân korku ve zillete düştüğünde Celâleddin, Cengiz’in ordularını müteaddit defalar mağlub etmiştir. Kendisine pederinden şehzadelikten başka bir şey kalmadığı halde Devamını Oku

 • MUZAFFER: Kahraman. Gâlip gelmiş. Başarmış. Muvaffak olmuş. Zafer kazanmış, zafer kazanan. Devamını Oku

 • MÜTEVACİHEN: Karşılaşarak, karşı karşıya olarak. Yüz yüze gelerek, yüzleşerek. Devamını Oku

 • VAZİFE: Bir kimsenin yapmaya mecbur olduğu iş. Yapılması birisine havale edilen şey. Kıymet verilen iş. * Ücret.(Tarîk-ı Hakta çalışan ve mücahede edenler, yalnız kendi vazifelerini düşünmek lâzım gelirken, Cenab-ı Hakk’a aid vazifeyi düşünüp, harekâtını ona bina ederek hataya düşerler.Meşhurdur ki: Bir zaman İslâm kahramanlarından ve Cengiz’in ordusunu müteaddit defa mağlup eden Celâleddin-i Harzemşah harbe giderken, Devamını Oku

 • GALİB-İ MUTLAK: Tam olarak galip. Kayıtsız şartsız hâkimiyet sahibi. Devamını Oku

 • MADALYA: İtl. Büyük işlerde muvaffak olanlara veya büyük fedakârlık ve kahramanlık gösterenlere hediye ve hatıra olarak verilen ve çok defa yuvarlak biçimde, göğüse takılacak şekilde olan kıymetli madeni parça. Devamını Oku

 • MUZAFFERİYET: Üstünlük, muzafferlik, düşmana üstün gelme. Devamını Oku

 • DUHUL-İ MUZAFFERÂNE: Muzafferce giriş. Devamını Oku

 • FİRUZ: Said, hurrem, saadetli, uğurlu, muzaffer, mansur. Devamını Oku

 • MUZAFFERANE: f. Muzaffer olan bir kimseye yakışır surette. Devamını Oku

 • ZAFER-YAB: f. Muzaffer olan, muvaffakiyet gösteren. Üstün gelen. Gayesine erişen. Devamını Oku

 • GALİBANE: f. Muzaffer ve galib olana yakışacak şekil ve surette. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar