MUVAZZAF Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MUVAZZAF kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MUVAZZAF: Vazifeli. Bir işle meşgul. * İlk yapılan askerlik hizmeti.

MUVAZZAF ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • HARAC-I MUVAZZAF: Tar: Arazi üzerine her dönüm başına senevi maktuan muayyen bir miktar meblağ olarak alınacak bir vergidir. Buna “harac-ı vazife” adı da verilir. Bu vergi, zimmete taalluk eder ve araziden yalnız bilfi’l intifa edilmekle değil, intifaa temekkün ile de tahakkuk eder. Binaenaleyh, böyle bir araziyi sahibi kasden muattal bırakacak olsa, vergisini yine vermek mecburiyetindedir. Devamını Oku

 • HİZMET-İ ASKERİYE: Askerlik hizmeti. Askerlik vazifesi. Devamını Oku

 • BEDEL-İ NAKDÎ: Eskiden fiili askerlik hizmeti yerine belli bir miktarda para verilmesi usülü idi. Devamını Oku

 • MÜKELLEF: Bir şeyi yapmağa mecbur olan. Vazifeli. Muvazzaf. * Bir şeyi ödemeğe mecbur olan. * Mükemmel hazırlanmış, külfetle süslenmiş olan. (Bak: Teklif) Devamını Oku

 • NİZAMİYE: İlk askerlik devresi. * Bu nevi askerlik işleriyle uğraşan daire. * Tanzimat ordusunun asıl silâh altında bulunan kısmı. Devamını Oku

 • CEMAAT-İ ÇİLİNGİRÂN-I HÂSSA: Tar: Saraydaki çilingirlik işlerini yapmakla muvazzaf sanatkârlar zümresi. Devamını Oku

 • MIHDAME: Hizmeti çok olan kişi. Devamını Oku

 • RÜTEB-İ ASKERİYE: Askerlik rütbeleri. Devamını Oku

 • UMUR-U ASKERİYE: Askerlik işleri. Devamını Oku

 • KANUN-U ASKERÎ: Askerlik kanunu. Devamını Oku

 • MENASIB-I SEYFİYE: Askerlik hizmetleri. Devamını Oku

 • İDARE-İ ASKERİYE: Askerlik işleriyle meşgul olan idare. Devamını Oku

 • MANSIB: (Nasb. dan) Devlet hizmeti. * Memuriyet. * Bünyad. Merci’. Devamını Oku

 • ZİYARET-GÂH: f. Ziyaret yeri. * Türbe. Makbul ve dine büyük hizmeti olan ve veli tanınanların kabrinin bulunduğu yer. Devamını Oku

 • SİMYA: (Fr: Alşimi) Kim: Adi madenleri altın madenine çevirmek gayesini güden bir çalışma. Bu çalışma bir takım maddelerin bulunmasına sebep olduğu için kimya ilminin ilerlemesine hizmeti dokunmuştur. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar