MÜTEZELLİLÂNE Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MÜTEZELLİLÂNE kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MÜTEZELLİLÂNE: f. Zelil olarak, alçaklara yakışır surette, alçakçasına. Kendi hiçliğini bilir surette, kusur ve aczini anlamakla.

MÜTEZELLİLÂNE ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MÜTEZELLİL: Tezellül eden. Alçalan, zillete katlanan. Kendini zelil gösteren. Devamını Oku

 • TEZELLÜLÂT: (Tezellül. C.) Alçalmalar, küçülmeler, zillete katlanmalar. Devamını Oku

 • TEZELLÜL: Zillete katlanmak. Aşağılanmak. Alçalmak. Hor ve hakir olmak. Kendini alçak tutmak. Devamını Oku

 • MÜTEZELLİK: Sürçen, kayan. Devamını Oku

 • MÜTEEMMİLÂNE: f. Derin düşünene yakışır surette. Düşünceli olarak. * Dalgın şekilde. Devamını Oku

 • MÜTEVEKKİL: Kendi yapamıyacağı işde aczini bilip başka birisini vekil kabul etmek. * Tevekkül eden. * Allah’a (C.C.) güvenen ve işlerini O’na güvenerek tanzim eden. (Bak: Tevekkül) Devamını Oku

 • MÜSTEMİRRÂNE: f. Devamlı olarak, aralıksız surette. Devamını Oku

 • ÂLİMÂNE: f. Alimlere yakışır surette. Bilenlere yakışır şekilde. Devamını Oku

 • MÜZELLİL: Zelil eden, zelil kılan, alçaltıcı, hakirleştiren. Devamını Oku

 • MÜLÛKÂNE: f. Padişahlara yakışır bir surette. Devamını Oku

 • ZÂLİMÂNE: f. Zâlim olana yakışır şekilde. Zulmeder surette. Zâlimce. Devamını Oku

 • MÜRTECİLÂNE: f. Düşünmeden hemen şiir veya söz söyliyene yakışır surette. Devamını Oku

 • ŞUURDÂRÂNE: f. Haberli ve iyice tanıyarak. Kendinden haberi olarak. Bilerek, bilir gibi.(Hayat olmazsa vücud vücud değildir; ademden farkı olmaz. Hayat, ruhun ziyasıdır. Şuur, hayatın nurudur. Madem ki hayat ve şuur bu kadar ehemmiyetlidirler. Ve madem şu âlemde bilmüşahede bir intizam-ı kâmil-i ekmel vardır. Ve şu kâinatta bir itkan-ı muhkem, bir insicâm-ı ahkem görünüyor. Madem şu Devamını Oku

 • MÜTEKEFFİLÂNE: f. Kefil olarak. Devamını Oku

 • ÂDİLÂNE: Adalet sahibi bir adama yakışır surette. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar