MÜTEZAVİL Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MÜTEZAVİL kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MÜTEZAVİL: Bir şey meydana getirmeğe çalışan. * Bir şeyi diğer bir şeye yaklaştıran.

MÜTEZAVİL ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • TEZAVÜL: Bir şeyi ortaya çıkarma, bir şeyi meydana getirme. Devamını Oku

 • MÜTEZAVİR: (C.: Mütezavirîn) Birbirini ziyaret eden. Gidip gören. Devamını Oku

 • MÜTEZAVİRİN: (Mütezavir. C.) Birbirlerini gidip görenler, birbirleriyle gidip görüşenler, ziyaret edenler. Devamını Oku

 • TEZAVÜR: (C.: Tezâvürat) Birbirini ziyâret etme, gidip görme. * Vazgeçme, yoldan çıkma, udul etmek. * Eğilip meyletme. Devamını Oku

 • İNTAC: Neticelenme. Husule getirme. Sona erdirme. Doğurma, meydana getirme. Devamını Oku

 • TAHYİL: (C.: Tahyilât) (Hayal. den) Akla getirme. Fikre getirme, zihinde canlandırma. Devamını Oku

 • EGNİŞ: f. İnşa etme, bina yapma. Yapı meydana getirme. Devamını Oku

 • TEDHİŞ-İ EZHÂN: Zihinlerde heyecan meydana getirme. Devamını Oku

 • TASTİR: (Satr. dan) Yazı yazma. Satırlar meydana getirme. Devamını Oku

 • TASTİR: (Satr. dan) Yazı yazma. Satırlar meydana getirme. Devamını Oku

 • MÜTEKARRİB(E): (C.: Mütekarribîn) (Kurb. dan) Yaklaşan, yaklaşmağa çalışan, yakın olan, takarrüb eden. Devamını Oku

 • TAHAZZÜB: (Hizb. den) Toplanma, birikme. Küçük topluluk meydana getirme. Devamını Oku

 • MÜSTAKRİB: (Kurb. dan) Yaklaştırıcı, yaklaştıran. Devamını Oku

 • BEVK: Fenalık, düşmanlık, keder ve belâ meydana getirme. * Musibet, felâket. * İzinsiz ve habersiz olarak bir yere aniden çıkagelme. * Çalıp çırpma. * Yalan söz. * Boşboğaz (adam). * Şiddetli yağmur. Devamını Oku

 • MÜTEKARİB: (Kurb. dan) Yaklaşan, tekarüb eden. Birbirine yakın olan, gittikçe birbirine yaklaşan. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar