MÜTEVALİ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MÜTEVALİ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MÜTEVALİ: (Velâ. dan) Aralık vermeden devam eden, tevâli eden. Birbiri ardınca sıra ile olan.

MÜTEVALİ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MÜTEVALİYEN: Üst üste, aralık vermeden, peş peşe. Devamını Oku

 • MÜTEVALİYEN: Üst üste, aralık vermeden, peş peşe. Devamını Oku

 • TEVALİ: Uzayıp gitmek, devam etmek. Birbiri ardınca sıra ile gelmek. Sürmek. Devamını Oku

 • MÜTEVALİD: Birbirinden doğup üreyen. Devamını Oku

 • TEVALÜD: Doğma, doğurma. Devamını Oku

 • TEVALİYEN: Tevali etmek suretiyle. Devamını Oku

 • MÜDAVİM: Aralıksız devam eden. Devamlı olarak çalışan. * Bir yere devamlı olarak gidip gelen kimse. Devamını Oku

 • MÜSTEDÎM: (Devam. dan) Devamlı, daimî, sürekli. * Devamını isteyen, istidame eden. Devamını Oku

 • MÜSELSEL: (Silsile. den) Teselsül eden, birbirine bağlı olan, bir sırada devam eden. Zincir halkaları gibi bir sırada olan. * Edb: Bütün mısraları kafiyeli manzume. Devamını Oku

 • MÜDAVİMÎN: (Müdavim. C.) Müdavimler. Bir yere devamlı olarak gidip gelenler. Bir yere devam edenler. Bir işe aralıksız olarak çalışanlar. Devamını Oku

 • MÜDAM: Devam eden. Sürekli. Dâim ve bâki olan. * Mübtelâ olan.(Her nefeste Allah adın de müdamAllah adı ile olur her iş temamSüleyman Çelebi) Devamını Oku

 • MÜDAVEMET: Devamlılık. Bir işte devamlı çalışmak. Aralıksız bir işe devam etmek. Devamını Oku

 • MÜSABİR: Devam edici, devam eden. Devamını Oku

 • MÜMTEZİC: İmtizac eden. Birleşmiş olan, birleşik. * Birbirine tamamen uygun olarak karışmış olan. * Aralık bırakmayan, birbirine karışık, tamamen kapanan. * Birbiriyle iyi geçinen. Devamını Oku

 • TETABU’: Fasılasız birbiri ardından gelmek. Aralıksız birbirini takib etmek. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar