MÜTESELLİM Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MÜTESELLİM kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MÜTESELLİM: (Selm. den) Teslim edilen şeyi alıp kabul eden. * Tanzimattan evvel vali ve mutasarrıfların uhdelerinde bulunan sancak ve kazâların idaresine memur edilen kimseler. Bunlara "voyvoda" denirdi. * Vergi tahsildarı.

MÜTESELLİM ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MÜSELLİM: (Selm. den) Teslim eden, veren. * Tar: Eyalet valileriyle sancak mutasarrıflarının uhdelerinde bulunan yerlerin idaresine memuR edilen kimseler. Vali ve mutasarrıflardan uhdesine tevcih olunan iki yerden mühim olanında kendisi oturur, diğerini gönderdiği adam idare ederdi. Yine bunlar tarafından bir kazanın varidatını tahsil için gönderilen memurlara da “mütesellim” denilirdi. Devamını Oku

 • TESELLÜM: Teslim edilen şeyi tekrar teslim alma. * Verilen bir şeyi alıp kaydetme. * Teslim olma. * İslâm olma. Devamını Oku

 • MÜTESELLİH(A): (C.: Mütesellihîn) Silâhlanan, silâh kuşanan. Devamını Oku

 • TESELLİ-ÂMİZ: Teselli verici, avutucu, avundurucu. Devamını Oku

 • MÜTESELLİYANE: f. Avunarak, teselli bulmak suretiyle. Devamını Oku

 • MÜTESELLİHÎN: (Mütesellih. C.) Silâhlananlar, silâh kuşanan kişiler. Devamını Oku

 • MÜTESELLİ: Teselli bulmuş olan, teselli bulan. Devamını Oku

 • MÜSELLEM(E): (Selm. den) Teslim olunmuş olan, doğruluğu şeksiz kabul edilen. Herkes tarafından kabul edilip emniyet ve itimad edilen. * Tasdik edilip inkâr edilmeyen. * Ayıplardan teberri olunmuş. Devamını Oku

 • TESELLİ-PEZİR: f. Avutulabilir, avundurulabilir. Devamını Oku

 • TESELLİ-YÂB: f. Avunan, avutulan, teselli bulan. Devamını Oku

 • TESELLİ: Avunma. Kederli ve gamlı olan bir kimseyi söz ve nasihatle ferahlandırma. Devamını Oku

 • VOYVODA: Reis, subaşı, ağa gibi çeşitli mânalara gelen bir tabirdir.Voyvodalık Osmanlılarda Milâdi onyedinci asırda başlamıştır. Eyalet valileri ve sancak mutasarrıfları uhdelerine tevcih olunan eyalet ve sancakların mülhak kazalarına halkın isteğiyle yerlilerin ileri gelenlerinden birini voyvoda tayin ederlerdi. (O.T.D.S.) Devamını Oku

 • TESELLÜL: İnsanlar içinden sıyrılıp çıkma. * Verem hastalığına yakalanma. Devamını Oku

 • TESELLÜB: Soyunma. * Kocası ölen kadının, zinetli elbisesini çıkarıp, matem elbisesini giymesi. (Bu iyi bir âdet değildir.) Devamını Oku

 • MÜSTESLİM: (C.: Müsteslimîn) Müslüman olan. İslâm dinini kabul eden. * Teslim olan, boyun eğen. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar