MÜTEŞEDDİK Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MÜTEŞEDDİK kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MÜTEŞEDDİK: (C.: Müteşeddikîn) Söz ebeliği eden.

MÜTEŞEDDİK ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MÜTEMEDDİN: Medeni, görgülü, terakki etmiş. Şehirleşmiş olan. Bedeviliği, göçebeliği bırakıp medenileşmiş olan. Devamını Oku

 • MÜEDDÎ: Eda eden. Te’diye eden. Ödeyen. * Sebep olan. Meydana gelmesine vesile olan. Devamını Oku

 • MÜTEŞEKKİ: Şikâyet eden, sızlanan, şikâyetçi, teşekki eden. Devamını Oku

 • MÜEDDİB: (C.: Müeddibîn) (Edeb. den) Terbiye eden. Edeblendiren. Terbiye, bilgi ve görgü veren. Devamını Oku

 • MÜTEHÂLİK: (Helâk. dan) Tehâlük eden, kendini tehlikeye atacak kadar acele eden. Devamını Oku

 • MÜTEMERRİD: İnatçı, ısrar eden, dik kafalılık eden. Kibirlilik eden.(Dine muhalif felsefeden tam ders alan, bir firavun olur. Fakat en hasis şeye ibadet eden ve menfaat gördüğü her şeyi kendine rab telâkki eden bir firavun-u zelildir. Hem mütemerriddir. Fakat bir lezzeti için nihayet zilleti kabul eden miskin bir mütemerriddir. Hasis bir menfaat için şeytanın ayağını öper Devamını Oku

 • MÜLHİK: İlhak eden. İlâve eden, katan, ekleyen. Devamını Oku

 • MÜHLİK(E): Helâk eden. Öldüren. Öldürücü. İfsad eden. Bozan. Kıtal. Devamını Oku

 • MÜTEMESSİK: Temessük eden. Sıkı sıkı yapışıp tutan. * Bir delil ve şahide dayanan, delile istinad eden. Devamını Oku

 • MÜTEMESSİK: Temessük eden. Sıkı sıkı yapışıp tutan. * Bir delil ve şahide dayanan, delile istinad eden. Devamını Oku

 • MÜTECAVİZ: (Cevâz. dan) Hücum eden, tecüvüz eden. Haddi aşan, geçen. * Sataşan, saldıran. * Sarkıntılık eden. * Çok, fazla. Devamını Oku

 • MÜSBİT: İsbat eden, tesbit eden. Hakikat olduğunu, doğruluğunu belli eden. Devamını Oku

 • MÜFTERÎ: İftira eden. Başkasına suç isnad eden. Yapmadığı kötülüğü isnâd eden. Devamını Oku

 • MÜDEMMİR: Tedmir eden. Yok eden. Helak eden. Mahveden. Devamını Oku

 • MÜTEABBİD: Taabbüd eden. Kulluk eden. İbadet eden. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar