MÜTEŞEBBİSÎN Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MÜTEŞEBBİSÎN kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MÜTEŞEBBİSÎN: (Müteşebbis. C.) Teşebbüs edenler, bir işe girişenler.

MÜTEŞEBBİSÎN ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MÜTEHASIMÎN: (Mütehasım. C.) Çekişenler, birbirlerine düşmanlık ve husumet edenler. Hasım olanlar. Karşılıklı dâva edenler. Devamını Oku

 • MÜTEŞEBBİS: Teşebbüs eden. Bir işe girişen. Devamını Oku

 • MÜTEGAMIZÎN: (Mütegamız. C.) Birbirine göz ucu ile işaret edenler, gözle işaretleşenler. Devamını Oku

 • MÜTEŞEBBİSÂNE: f. Bir işe girişerek, teşebbüs suretiyle. Devamını Oku

 • MUKADDİRÎN: (Mukaddir. C.) Kıymet ve paha biçenler. Takdir edenler. Devamını Oku

 • TEŞEBBÜS: Bir işe girişmek. Bir işi ilk olarak teklif etmek. * Sağlam bir niyetle bir şeye başlamak. * El ile yapışıp bırakmamak. Devamını Oku

 • MÜSTESLİMÎN: (Müsteslim. C.) Müslüman olanlar. İslâm dinini kabul edenler. * Boyun eğenler, teslim olanlar. Devamını Oku

 • MÜSTESLİMÎN: (Müsteslim. C.) Müslüman olanlar. İslâm dinini kabul edenler. * Boyun eğenler, teslim olanlar. Devamını Oku

 • MÜSTESLİMÎN: (Müsteslim. C.) Müslüman olanlar. İslâm dinini kabul edenler. * Boyun eğenler, teslim olanlar. Devamını Oku

 • MÜTEZAVİRİN: (Mütezavir. C.) Birbirlerini gidip görenler, birbirleriyle gidip görüşenler, ziyaret edenler. Devamını Oku

 • MÜTECEDDİDÎN: (Müteceddid. C.) Yenileşenler, teceddüd edenler. Devamını Oku

 • MÜTEVAİDÎN: (Mütevâid. C.) Sözleşenler, vaidleşenler, birbirlerine söz verenler. Devamını Oku

 • TEŞEBBÜK: (Şebeke. den) Ağ şeklini alma. Şebekeleşme. * Parmaklarını birbirine giriştirmek. Devamını Oku

 • HEVACİR: (Hâcire. C.) Günlerin en sıcak olan anları. * Göçenler, göç yapanlar, hicret edenler. * (Hücr. C.) Hezeler, hezeyanlar, boş ve mânasız sözler. Devamını Oku

 • MÜTEABBİDÎN: (Müteabbid. C.) Taabbüd edenler, ibadet edenler. Kulluk edenler. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar