MÜTESADDI’ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MÜTESADDI’ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MÜTESADDI': Dağılan, parekende olan, parça parça olan. * Yarılıp çatlayan.

MÜTESADDI’ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MUTASADDI’: Dağlıyan, tasaddu eden, perakende olan, yarılıp çatlayan. Devamını Oku

 • EBBAZ: Kaçma, ürkme. * Sıçrayıp atlayan karınca. Devamını Oku

 • MÜSENNA: Kat kat olan. * İkili. İki bölümden meydana gelmiş olan. İki kat olan, iki noktalı olan, iki defa nâzil olan Sure-i Fâtiha. Gr: İki şahsa veya iki şeye delâlet eden kelime. (Bak: Seb’ul-mesâni) Devamını Oku

 • HAKÎM: Hikmetle muttasıf olan ve mevcudatın hakikatına vâkıf olan. Hikmet mütehasssı. İlm-i hikmette mütebahhir ve mütehassıs olan. İş ve emirleri hikmetli ve yanlışsız olan. * Tabib, doktor. Devamını Oku

 • MÜSAFİR: Seferde ve muharebede olan. Yola çıkmış olan, yolcu. Yoldan gelen, başkasının evine gelmiş olan. * Fık: Onsekiz fersahtan uzak olan yerlere giden. (Bak: Mukim, Seferî) Devamını Oku

 • MÜSLİM: İslâm olan, Allah’a teslim olmuş olan, selâmette olan. Devamını Oku

 • MÜZEYYEL: (Zeyl. den) Zeyli, ilâvesi olan. * Altına cevabı yazılıp geri gönderilen tezkere. * Eklentisi olan. Ekleme parçası olan. Devamını Oku

 • MÜSTESLİM: (C.: Müsteslimîn) Müslüman olan. İslâm dinini kabul eden. * Teslim olan, boyun eğen. Devamını Oku

 • MÜKELLEF: Bir şeyi yapmağa mecbur olan. Vazifeli. Muvazzaf. * Bir şeyi ödemeğe mecbur olan. * Mükemmel hazırlanmış, külfetle süslenmiş olan. (Bak: Teklif) Devamını Oku

 • MÜCESSEM(E): Cismi olan. Dış duygularımızla bilinip varlığından haberdar olduğumuz şey. Varlığı görünen. Cisimlenmiş olan. Bir şekli gösteren. Uzunluğu, genişliği ve kalınlığı olan cisim. Şekillenmiş. Devamını Oku

 • MÜTEKERRİR: Tekerrür eden. Tekrar. Tekrar olan. Mükerrer olan. * Edb: Murabbâ, muhammes, müseddes bentli manzumelerin birinci bendi sonunda tekrar edilmiş olan mısra. Devamını Oku

 • MİNSER: (C: Menâsir) Yırtıcı kuşların gagası. * Taşçı kalemi. * Yüz ile ikiyüz adet arasında olan asker. * Önlerinde ne bulunur yıkıp yakıp târumar eden asker. * Otuz ile kırk arasında olan at. * Kırktan elliye veya altmışa; ve yüzden ikiyüze kadar olan at. Devamını Oku

 • MÜSTE’MEN: (Emn. den). Ecnebi tebaasından olan, yabancı. * Kendisine aman verilmiş olan.. Devamını Oku

 • MÜSTE’MEN: (Emn. den). Ecnebi tebaasından olan, yabancı. * Kendisine aman verilmiş olan.. Devamını Oku

 • MÜSENNEM: Kabartma. Kabartmalı olarak hakkedilmiş olan. * Ev çatısı veya dam şeklinde olan. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar