MÜTERASSIDÎN Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MÜTERASSIDÎN kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MÜTERASSIDÎN: (Müterassıd. C.) Dikkatle gözetenler, rasad edenler, kollıyanlar, bekliyenler.

MÜTERASSIDÎN ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MÜTERASSID: (Rasad. dan) Gözeten, tarassud eden, bekleyen, kollayan. Devamını Oku

 • RASIDÂN: (Râsıd. C.) Dikkatle bakıp gözliyenler, rasad edenler. Devamını Oku

 • MUNTAZIRÎN: (Muntazır. C.) Bekliyenler, gözliyenler. İntizar edenler. Devamını Oku

 • RASID: (C.: Râsıdân) (Rasad. dan) Gözleyen, gözeten, rasad eden. Dikkatle bakan. Devamını Oku

 • MURASADE: (Rasad. dan) Rasad etme, gözetleme. * Dikkatle bakma. Devamını Oku

 • RASSAD: (Rasad. dan) Rasad eden. Dikkatle gözleyen. Devamını Oku

 • MÜBEZZİRÎN: (Mübezzir. C.) İsraf edenler. Lüzumsuz harcıyanlar. * Çok ve lüzumsuz konuşanlar. Devamını Oku

 • MÜTEKEYYİSÎN: (Mütekeyyis. C.) Akıllılık taslıyanlar, tekeyyüs edenler. Devamını Oku

 • MÜTEABBİDÎN: (Müteabbid. C.) Taabbüd edenler, ibadet edenler. Kulluk edenler. Devamını Oku

 • MÜTEHASIMÎN: (Mütehasım. C.) Çekişenler, birbirlerine düşmanlık ve husumet edenler. Hasım olanlar. Karşılıklı dâva edenler. Devamını Oku

 • MUTAZALLİMÎN: (Mutazallim. C.) (Zulm. den) Sızlananlar. Kendilerine yapılan haksızlık ve zulümden dolayı şikâyet edenler. Tazallüm edenler. Devamını Oku

 • MÜTEHAMMİLÎN: (Mütehammil. C.) Tahammül edenler. Katlanıp sabrederek kabul edenler. Dayanabilenler. Kaldırabilenler. Devamını Oku

 • RAHİMÎN: (Rahîmûn) Merhametliler, acıyıp esirgeyenler, rahmet edenler, şefkat edenler. Devamını Oku

 • RAHİMÎN: (Rahîmûn) Merhametliler, acıyıp esirgeyenler, rahmet edenler, şefkat edenler. Devamını Oku

 • MÜLİHHÎN: Israr edenler, zorlayıcılar. İlhah edenler. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar