MU’TENA Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MU’TENA kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MU'TENA: İhtimam edilmiş. Özenilmiş. Dikkat ve itinâ olunur hâlde olan.

MU’TENA ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • TENAİ: Uzaklık. Devamını Oku

 • TENA’UL: Nâlin giymek. Devamını Oku

 • TENA’UM: Nimetlenme, bolluk içinde yaşama. Devamını Oku

 • TENA’UM: Nimetlenme, bolluk içinde yaşama. Devamını Oku

 • TENA’NU’: Uzak olmak, uzaklaşmak. Devamını Oku

 • TENAŞÜD: Birbirine şiir okuma. Devamını Oku

 • TENAŞİR: Acemi yazısı, çocuk yazısı. Devamını Oku

 • MÜTENA’İMÎN: (Mütena’im. C.) Nimetler içinde, nazlı büyüyenler, bolluk içinde büyüyenler. Devamını Oku

 • MÜTENA’İM: (Ni’met. den) Nimetler içinde, nazlı büyüyen. Devamını Oku

 • MÜTENA’İMÂNE: f. Nimetler içinde nazdar bir şekilde büyümek, yetişmek suretiyle. Varlık içinde, ferahlık ve nimet içinde olarak. Devamını Oku

 • TAACCÜB: şaşma, hayret etme. Tahayyür.”Resul-ü Ekrem’den (A.S.M.) rivayet olunuyor ki: “Taaccüb bütün taaccüb ona ki: Cenab-ı Hakk’ın halkını görüp dururken Allah’da şek eder. Şuna taaccüb olunur ki: Neş’et-i ulâyı tanır da neş’et-i uhrâyı inkâr eder. Şuna da taaccüb olunur ki: Her gün her gece ölüp dirilip dururken ba’s-ü nüşuru inkâr eder. şuna da taaccüb olunur Devamını Oku

 • MÜEVVEL: Te’vil edilmiş. Zâhirî mânâdan başka mânâ verilmiş. Tefsir edilmiş olan. Tabir edilmiş. (Bak: Te’vil) Devamını Oku

 • KARN: Zaman, devre. * Bir insanın ortalama ömrü olan altmış sene. * Yüz yıllık zaman. Asır. * Boynuz. Hayvanda başın boynuz yerleri, boynuz yerinden sarkan saç.(Karn, iki mânaya gelir. Birisi, zamandan bir müddete mukterin olan ümmet, bir zaman ahalisi olan hey’et-i içtimaiye ki, “hayrul kuruni karni” hadis-i şerifi bu mânayadır. Bunda sivrilmek veya mukarenet etmek Devamını Oku

 • ENİS(E): (Üns. den) Dost, arkadaş, ünsiyet edilmiş olan. Alışılmış, kendisi ile ülfet edilmiş olan. Sevgili. * Sulu ve ağaçlı yerlerde bulunan ve sesi gayet hoş bir kuş. Çeşitli nağmelerde öter, kâh deve gibi kükrer ve at gibi kişner; insana alışır. * Yaban horozu. Devamını Oku

 • MÜFESSER: Tefsir edilmiş. izah ve beyan edilmiş. Mânası izah suretiyle bildirilmiş. Açıklanmış. * Beyan-ı tefsir veya takrir edilmiş olması sebebiyle manası “nass” dan daha vâzıh olan sözdür. * Mücmel olmayan söz. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar