MÜTEMESSİL Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MÜTEMESSİL kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MÜTEMESSİL: Bir şeye benzeyen, bir şeyin suretine giren, cisimlenip görülen. * Kıssa, hikâye anlatan.

MÜTEMESSİL ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MÜTEMESSİK: Temessük eden. Sıkı sıkı yapışıp tutan. * Bir delil ve şahide dayanan, delile istinad eden. Devamını Oku

 • MÜTEMESSİK: Temessük eden. Sıkı sıkı yapışıp tutan. * Bir delil ve şahide dayanan, delile istinad eden. Devamını Oku

 • HARİCE TEMESSÜL: Zihnî olan kelâmın hâricî âlemdeki kanunlara uygun şekilde tanzim edilişi. Devamını Oku

 • MÜTEGAVVİL: Renkten renge giren. Bir şeyin rengine giren. * Uğraşan, tegavvül eden. Devamını Oku

 • MÜTEMESSİH: Bir şeye sürünen. * Mesheden, sıvazlayan. Bir şeye el süren. Devamını Oku

 • TEMESSÜL: Benzeşmek. Cisimlenmek. * Bir şeyin bir yerde suret ve mahiyetinin aksetmesi. Bir şekil ve surete girmek. * Bir kıssa veya atasözü söylemek.(Temessülün çok envaından şu mes’eleye medar olacak üç nev’ine işaret ederiz:Birincisi: Kesif, maddî şeylerin akisleridir. O akisler, hem gayrdır, ayn değil. Hem mevattır, ölüdür. Hüviyet-i suriyesinden başka hiçbir hâsiyete mâlik değil. Meselâ sen Devamını Oku

 • TEMESSÜK: Tutunma. Sarılma. Sıkıca tutma. * Hüccet ve delil izhar etme. * Borç senedi. Devamını Oku

 • MÜTEVAGGİL: Bir şeyin çok derinliğine giren, meşguliyetini derinleştiren. Usanmayıp, yorulmayıp gayret ve devam eden. Devamını Oku

 • MÜSKE: Müracaat olunacak hayır ve fayda. * Her şeyin artığı. * Akıl, kâmil zihin. * Kendine temessük olunacak şey. * Geçinecek kadar kuvvet ve gıda. Devamını Oku

 • MÜMASİL: Benzeyen, benzer. Gibi. Devamını Oku

 • MÜLABESET: (Lebs. den) Karışma. Münâsebet. Ülfet ve ihtilât etmek. Birbirine benzeyen iki şeyin karıştırılarak birbirine benzetilmesi. * Takribi cihet. Devamını Oku

 • MÜDAHİL: Dâhil olan. İçeri giren. El atan. Müdahale eden. Karışan. Devamını Oku

 • MÜŞAKİL: Diğerine uygun olan, şeklini benzeten, şekilce benzeyen. Devamını Oku

 • VECH-İ ŞEBEH: Edb: Bir şeyin başka bir şeye neden benzediğini anlatan söz. (Bak: Teşbih) Devamını Oku

 • MÜTEHALLİL: Araya sokulan, araya giren. * Bozulan. * Bir kelimeden nice mânâlar kasdedip söyleyen kimse. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar