MÜTEMESSİK Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MÜTEMESSİK kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MÜTEMESSİK: Temessük eden. Sıkı sıkı yapışıp tutan. * Bir delil ve şahide dayanan, delile istinad eden.

MÜTEMESSİK ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MÜTEMESSİK: Temessük eden. Sıkı sıkı yapışıp tutan. * Bir delil ve şahide dayanan, delile istinad eden. Devamını Oku

 • TEMESSÜK: Tutunma. Sarılma. Sıkıca tutma. * Hüccet ve delil izhar etme. * Borç senedi. Devamını Oku

 • MÜTEMESSİH: Bir şeye sürünen. * Mesheden, sıvazlayan. Bir şeye el süren. Devamını Oku

 • MÜTEMESSİL: Bir şeye benzeyen, bir şeyin suretine giren, cisimlenip görülen. * Kıssa, hikâye anlatan. Devamını Oku

 • MÜBTENÎ: (Binâ. dan) Bina edilmiş, kurulmuş, kurulu. * Dayanan, istinad eden, müstenid. Devamını Oku

 • HARİCE TEMESSÜL: Zihnî olan kelâmın hâricî âlemdeki kanunlara uygun şekilde tanzim edilişi. Devamını Oku

 • MÜSTENİD: Bir şeye dayanan. Bir şeyin üzerine koyulmuş. * İstinad eden, dayanan, güvenen. * Bir delili, şâhidi olan. Devamını Oku

 • MEVSUK: Kendisine inanılır olan. Şâyân-ı itimad olan. * Sağlam. * Vesikalı. Delile dayanan hakikat. Devamını Oku

 • MADDİYUNLUK: Maddiyunların mesleği. Maddecilik. Hiçbir müsbet delile dayanmıyan ve sadece maddeye istinad eden ve ruhâniyatı ve mâneviyatı inkâr edenlerin bâtıl akideleri.(Maddiyunluk, mânevi tâundur ki, beşere müthiş sıtmayı tutturdu; gazab-ı İlâhiye çarptırdı. Telkin ve tenkid kabiliyeti tevessü’ ettikçe o tâun da tevessü’ eder. M.)(Her şeyi maddede arayanların akılları gözlerindedir, göz ise, mâneviyatta kördür. M.) Devamını Oku

 • MASİK: Yapışkan. * Zapteden, istilâ eden, tutan. Devamını Oku

 • TEMESSÜL: Benzeşmek. Cisimlenmek. * Bir şeyin bir yerde suret ve mahiyetinin aksetmesi. Bir şekil ve surete girmek. * Bir kıssa veya atasözü söylemek.(Temessülün çok envaından şu mes’eleye medar olacak üç nev’ine işaret ederiz:Birincisi: Kesif, maddî şeylerin akisleridir. O akisler, hem gayrdır, ayn değil. Hem mevattır, ölüdür. Hüviyet-i suriyesinden başka hiçbir hâsiyete mâlik değil. Meselâ sen Devamını Oku

 • TAHMİN: (Hamn. dan) Aşağı yukarı bir fikir söylemek. İhtimallere dayanan düşünce. Zayıf delil ile hüküm ve kıyas etmek. Devamını Oku

 • MÜSTEMSİK: Bırakmamak üzere sıkı tutan. Devamını Oku

 • KÂTİM: (Ketm. den) Ketmeden, saklıyan, tutan. Sır saklayan. Devamını Oku

 • MÜTEMALİK: Kendini tutan, nefsine hâkim olan. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar