MÜTEMESSEL Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MÜTEMESSEL kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MÜTEMESSEL: Bir şeye benzetilen.

MÜTEMESSEL ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MÜŞEBBEH(E): (şebeh. den) Benzetilen. Devamını Oku

 • MÜŞEBBEHÜN-BİH: Kendisine benzetilen. Devamını Oku

 • YEFTENC: Sevgililerin zülüfü kendisine benzetilen siyah renkli büyük bir yılan. Devamını Oku

 • ÇARK-I FELEK: Bir makine veya dolaba benzetilen gökyüzü. * Mc: Tâlih, baht. * Yakıldığı zaman dönerek ateşler püskürten bir çeşit donanma fişeği. * Bir nevi sarmaşıklı nebat çiçeği. Devamını Oku

 • İSTİARE-İ MUSARRAHA: (Açık istiare) Teşbihin iki temel unsurundan yalnız kendisine benzetilen ile yapılan istiare.Meselâ: Büyük âlimlere; ayaklı kütüphane veya yaşlı kimselere hayatının son baharında denilmesi gibi. Devamını Oku

 • TİNNÎNEYN: İki yılan. Mc: İki yılana benzetilen güneş ve ayın medârının farazî kavisleri.(Derecât-ı şemsiye medarı olan “mıntıkat-ül büruc” tabir ettikleri daire-yi azime, menazil-i Kameriyenin medarı bulunan mâil-i Kamer dairesi, birbiri üstüne geçmekle o iki daire, her birisi iki kavis şeklini vermiş. O iki kavise Felekiyyun uleması lâtif bir teşbih ile büyük iki yılan nâmı olan Devamını Oku

 • MİLDEM (MİLDÂM): Çekirdek dövdükleri taş. * Ahmak ve iri vücutlu kimse. Devamını Oku

 • MÜSAVAT VE MÜVAZENE-İ ETVAR: Bir kimsenin tavır ve hareketlerinin ölçülü ve dengeli olması. Devamını Oku

 • MÜEYYED MİN İNDİLLAH: Allah tarafından te’yid edilen ve yardım görmüş olan. Devamını Oku

 • MÜEYYED MİN İNDİLLAH: Allah tarafından te’yid edilen ve yardım görmüş olan. Devamını Oku

 • MİKYAS-ÜL MÂYİAT: Sıvıların yoğunluk derecesini ölçen âletin adı. Devamını Oku

 • MİFRAS (MİFRÂS): (C: Mefâris) Gümüş kesecek âlet. * Demir. Devamını Oku

 • MİRHAZ (MİRHÂZA): Gasilhâne, abdesthâne, kenif. * Çamaşır tokmağı. Devamını Oku

 • MİHMEZ (MİHMÂZ): Çizme mahmuzu. Devamını Oku

 • MÜDAFAA-İ MİLLİYE: Milli müdafaa, milli savunma. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar