MÜTEMÂRIZ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MÜTEMÂRIZ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MÜTEMÂRIZ: Kendini hasta gösteren, yalandan hasta olan.

MÜTEMÂRIZ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MÜTEMÂRIZÎN: (Mütemârız. C.) Hasta gibi görünenler, yalandan hasta olanlar. Devamını Oku

 • MÜTEMÂRIZÂNE: f. Yalandan hastalanarak. Devamını Oku

 • TEMARUZ: Yalandan hastalanmak. Kendini hasta gibi göstermek. Devamını Oku

 • MÜTEHARRİM: (C.: Müteharimîn) İhtiyar gibi görünen. Kendini ihtiyar gösteren, yaşlı gösteren. Devamını Oku

 • MÜTEBALİH: Kendini ebleh gösteren. Bönlük tavrı takınan. Devamını Oku

 • MÜTEGABİ: Ahmak tavrı takınan. Kendini ebleh gösteren. Devamını Oku

 • MÜTEVEDDİD: Sevgi ve muhabbet gösteren. Kendini sevdiren. Devamını Oku

 • MÜTEZELLİL: Tezellül eden. Alçalan, zillete katlanan. Kendini zelil gösteren. Devamını Oku

 • MÜTESEYYİD: Seyyidlik isnad eden, seyyid olmadığı halde kendini seyyid gibi gösteren. Devamını Oku

 • REVNÜMA: (Ru-nüma) f. Zuhur eden, kendini gösteren. * Yüz görümlüğü. Devamını Oku

 • MÜTEŞEYYİH: Şeyhlik taslayan, kendini şeyh gibi gösteren. * İhtiyarlaşan.(S – Veli olan şeyhin, müddei olan müteşeyyih ile farkları nedir?C – Eğer hedef-i maksadı, İslâmın ziya-yı kalb ve nur-u fikriyle ittihad ve mesleği muhabbet… ve şiarı, terk-i iltizam-ı nefs.. ve meşrebi, mahviyet.. ve tarikatı hamiyet-i İslâmiye olsa kabildir ki: Bir mürşid ve hakiki şeyh olsun. Lâkin, Devamını Oku

 • İMRAZ: İllet sahibi olmak. Hasta etmek. Bir kimseyi hasta bulmak. Devamını Oku

 • ALÎL: Hasta. İlletli.(Mariz bir asrın, hasta bir unsurun, alil bir uzvun reçetesi; ittiba-ı Kur’andır. M.) Devamını Oku

 • MÜCESSEM(E): Cismi olan. Dış duygularımızla bilinip varlığından haberdar olduğumuz şey. Varlığı görünen. Cisimlenmiş olan. Bir şekli gösteren. Uzunluğu, genişliği ve kalınlığı olan cisim. Şekillenmiş. Devamını Oku

 • MAGRURANE: f. Gururlanarak. Kendini beğenircesine. Kibirlenerek. Güvenilmesi boş olan şeye güvenip kendini aldatırcasına. (Sen ey mağrur nefsim! Üzüm ağacına benzersin, fahirlenme; salkımları o ağaç kendi takmamış, başkası onları ona takmış. S.) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar