MÜTELAFİ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MÜTELAFİ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MÜTELAFİ: Telafi eden. Kaybettiği bir şeye mukabil başka bir şey kazanan.

MÜTELAFİ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • TELAFİF-İ DİMAĞİYE: Dimağın lif lif olmuş hâli. Devamını Oku

 • TELAFİ: Eksik olan bir şeyin yerini doldurmak. Tamamlamak. * Ziyanı karşılamak. Zararı ödemek. Devamını Oku

 • TELAFİF: Birbirine sarmaşmış bölük bölük nebatlar. * Büklümler, kıvrımlar. * Birbirine girmiş ve sarmaşmış vaziyette olma. Lif lif olma. Devamını Oku

 • MÜTAMETTİA: Kâr eden, kazanan, kârlı. (Doğrusu: Mütemettia) Devamını Oku

 • MÜKTESİB: (Müktesibe) (Kesb. den) Elde eden, edinen, kazanan. Devamını Oku

 • MÜTEAZZİZ: Taazzüz eden, izzet, kuvvet, kudret kazanan. Devamını Oku

 • MÜTEMETTİ’: (Mütu’. dan) Menfaatlenmiş, faydalanmış. * Umre ile hacc için ihram bağlanmış. * Kazanan, kâr eden. Devamını Oku

 • MUHRİZ: (İhraz. dan) Elde eden, kendi payına alan, kazanan. Devamını Oku

 • ENDUZ: f. Kazanan, elde eden, biriktiren, toplıyan mânalarına gelir ve kelimeleri sıfat yapar. Devamını Oku

 • MÜRTEFİD: Kazanan, faydalanan, edinen. Devamını Oku

 • MÜTESEVVİB: Farz namazdan so a nâfile namaz kılan. * Sevab kazanan. Devamını Oku

 • CARİM: Cürüm ve kabahat sahibi. Suçlu. * Ailesinin maişetini kazanan. * Kesen. * Hurma toplayan. Devamını Oku

 • GANİMÎN: Harbe bizzat iştirak edip, ganimet almağa hak kazanan muzaffer mücahidler. Devamını Oku

 • MÜDAFAAT: Müdafaalar. Karşı hücuma mukabil müteaddit def’edici hareketler. Savunmalar. Devamını Oku

 • BİLMÜŞAHEDE: Görmek suretiyle, görerek.(Hem Sâni-i Âlem’in nihayet cemalde olan kemal-i san’atı üzerine enzar-ı dikkati celb etmek, teşhir etmek istemesine mukabil, en yüksek bir sada ile dellallık eden; yine bilmüşâhede O Zat’tır… M.) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar