MÜTEKEMMİL Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MÜTEKEMMİL kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MÜTEKEMMİL: (Kemal. den) Olgunlaşan, tekemmül eden. Eksiği kalmayan.

MÜTEKEMMİL ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MÜTEKEMMİLÂNE: f. Olgunlaşarak, tekemmül ederek. Eksiği kalmayarak. Devamını Oku

 • MÜTEKEMMİLÎN: (Mütekemmil. C.) (Kemâl. den) Olgunlaşanlar, kemale erenler, tekemmül edenler. Devamını Oku

 • TEKEMMÜL: Olgunlaşmak. Kemâle doğru gitmek.(İnsanda olan hadsiz istidadât-ı maneviyye ve nihayetsiz âmâl ve efkâr ve müyulât dahi israf edilmeyecektir. Öyle ise, insandaki o esaslı meyl-i tekemmül bir kemâlin vücudunu gösterir. Ve o meyl-i saadet, saadet-i ebediyeye namzed olduğunu kat’i olarak ilân eder. Öyle olmazsa insanın mahiyet-i hakikiyyesini teşkil eden o esaslı maneviyat, o ulvi âmâl, Devamını Oku

 • TEKEMMÜM: (Kümm. den) Örtünüp bürünme. Devamını Oku

 • MÜTEKEMMİ: Örtünmüş. Devamını Oku

 • MÜTEKEMMİN: (Kemn. den) Pusuya yatmış olan, pusuya giren, gizlenen, pusuda. Devamını Oku

 • TEKEMMÜ’: Mantar koparmak. Devamını Oku

 • TEKEMMÜŞ: Acele etme. Devamını Oku

 • TEKEMMÜN: Pusuya yatma, gizlenme. Devamını Oku

 • TEKEMMÜL-Ü MEBÂDÎ: Bir şeyi netice veren ilk unsur ve sebeblerin ibtidailikten mükemmelliğe doğru gitmesi. Devamını Oku

 • CİBR: Az-çok, zorla olgunlaşmak, kemal bulmak. Devamını Oku

 • KÂMİL: (Kemal. den) Bütün, tam, olgun, eksiksiz, kemalde olan, kusursuz. Kemal ve fazilet sâhibi. * Resul-i Ekrem’in de (A.S.M.) bir vasfıdır. * Yaşını başını almış, terbiyeli ve görgülü kimse. * Âlim, bilgin kişi. * Bir aruz kalıbı ismi.(Büyük görünme küçülürsün…Kâmillerde, büyüklük mikyasıdır küçüklük, Nâkıslarda küçüklük mizanıdır büyüklük. S.) Devamını Oku

 • KEMAL: Kâmillik, olgunluk. Olgunlaşma. Erginlik. Bütün güzel sıfatlarla muttasıf olmak. Fazilet. * Değer, baha. * Fazlalık. * Sıdk ile yapılan güzel iş. Devamını Oku

 • EBTER: Kuyruğu kesik hayvan. * Sonunda oğlu ve kızı kalmayan insan. * Ölümünden so a adı hatırlanıp anılacak hayrı ve ihsanı kalmayan kişi. * Eksik, tamamlanmamış. Devamını Oku

 • TEKÂMÜL: Kemâl bulma. Olgunlaşma. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar