MÜTEHASIMÎN Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MÜTEHASIMÎN kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MÜTEHASIMÎN: (Mütehasım. C.) Çekişenler, birbirlerine düşmanlık ve husumet edenler. Hasım olanlar. Karşılıklı dâva edenler.

MÜTEHASIMÎN ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MÜTEHASIM: (C.: Mütehasımîn) (Husumet. den) Karşılıklı düşmanlık eden ve birbirine hasım olan. * Karşılıklı olarak dâvâ edenlerden herbiri. Devamını Oku

 • MÜSTESLİMÎN: (Müsteslim. C.) Müslüman olanlar. İslâm dinini kabul edenler. * Boyun eğenler, teslim olanlar. Devamını Oku

 • MÜSTESLİMÎN: (Müsteslim. C.) Müslüman olanlar. İslâm dinini kabul edenler. * Boyun eğenler, teslim olanlar. Devamını Oku

 • MÜSTESLİMÎN: (Müsteslim. C.) Müslüman olanlar. İslâm dinini kabul edenler. * Boyun eğenler, teslim olanlar. Devamını Oku

 • MÜTEVAİDÎN: (Mütevâid. C.) Sözleşenler, vaidleşenler, birbirlerine söz verenler. Devamını Oku

 • MÜTEŞEBBİSÎN: (Müteşebbis. C.) Teşebbüs edenler, bir işe girişenler. Devamını Oku

 • MÜTEAYYİNÂN: (Müteayyin. C.) (Ayn. dan) f. Eşraftan olanlar, ileri gelen kimseler. * Belli ve meydanda olanlar. Taayyün edenler. * Karar verilmişler. Devamını Oku

 • MÜTEGAMIZÎN: (Mütegamız. C.) Birbirine göz ucu ile işaret edenler, gözle işaretleşenler. Devamını Oku

 • MÜTESEFFİLÎN: (Müteseffil. C.) Sefilleşenler, aşağılık olanlar. Devamını Oku

 • MÜTEZAVİRİN: (Mütezavir. C.) Birbirlerini gidip görenler, birbirleriyle gidip görüşenler, ziyaret edenler. Devamını Oku

 • MÜTECEDDİDÎN: (Müteceddid. C.) Yenileşenler, teceddüd edenler. Devamını Oku

 • MÜNKİRÎN: İnkâr edenler, münkir olanlar. Devamını Oku

 • MÜTABİÎN: (Mütabi’. C.) Tâbi olanlar, uyanlar, iktidâ edenler. Devamını Oku

 • MÜTABİÎN: (Mütabi’. C.) Tâbi olanlar, uyanlar, iktidâ edenler. Devamını Oku

 • MÜTABİÎN: (Mütabi’. C.) Tâbi olanlar, uyanlar, iktidâ edenler. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar