MÜTEFERRİ’ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MÜTEFERRİ’ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MÜTEFERRİ': (Fer'. den) Dallanan, bir kökten ayrılan. * Bir kökle alâkalı olan.

MÜTEFERRİ’ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MÜTEFERRİDÂNE: f. Tek ve yalnız olarak. Teferrüd ederek. Devamını Oku

 • MÜTEFERRİZ: (İfraz. dan) Ayrılmış, ayrılan, teferrüz eden. Devamını Oku

 • MÜTEFERRİD: (C.: Müteferridîn) (Ferd. den) Tek ve yalnız olan. Eşi benzeri olmıyan. * Kendi başına idare olan. Devamını Oku

 • LEMEAT-I MÜTEFERRİKA: Muhtelif, parça parça olan parlayışlar. Devamını Oku

 • MÜTEFERRİG: Vaz geçen, feragat eden. Devamını Oku

 • MÜTEFERRİH: (Ferah. dan) İçi açılan, ferahlanan. Devamını Oku

 • MÜTEFERRİK: (Fark. dan) Çeşitli. Kısım kısım. Başka başka. Dağınık. Devamını Oku

 • MÜTEFERRİS: (Feraset. den) Anlayışlı, ferâsetli, sezişli. Devamını Oku

 • MÜTEFERRİC: (C.: Müteferricîn) (Ferc. den) Gezinen, dolaşan. Gezip eğlenmeğe giden. Devamını Oku

 • MÜNŞAİB: (Şa’b. dan) Şubelenen, dallanan, çatallanan, kollara ayrılan, ayrılmış. Bölük bölük, kol kol, kısım kısım olan. Devamını Oku

 • MÜTEFERRİCÎN: (Müteferric. C.) Gezinenler, dolaşanlar, hava almağa eğlenmeğe gidenler. Devamını Oku

 • MÜTEFERRİKA: Çeşitli işler gören. * Padişahın, vezirlerin veya sadrazamın emirlerini götüren kimse. * Muhtelif masraflar ve bunlara karşı verilen para, ücret. Devamını Oku

 • TEFERRÜZ: (İfrâz. dan) Ayrılma. Devamını Oku

 • MÜTEFERRİDÎN: (Müteferrid. C.) Tek ve yalnız olanlar. Eşi, benzeri ve emsâli bulunmıyanlar. * Kendi başına idare olanlar. Devamını Oku

 • IHVE-İ MÜTEFERRİKÎN: Ana baba bir veya yalnız ana bir yahut da yalnız baba bir erkek kardeşler. (Müennesi: “Ahavat-ı müteferrikat’tır) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar