MÜTEFEKKİRÎN Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MÜTEFEKKİRÎN kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MÜTEFEKKİRÎN: Mütefekkirler.

MÜTEFEKKİRÎN ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MÜTEFEKKİR: Düşünen, derin mes’eleleri düşünen. Tefekkür ve teemmül edici olan. * Kuvve-i bâtınayı sarfeden. Âlim. Çok bilgili. (Bak: Tefekkür) Devamını Oku

 • TEFEKKÜR: Fikretmek. Düşünmek. Fikri harekete getirmek.(Tefekkür, gafleti izale eder. Dikkat, teemmül; evham zulümâtını dağıtıyor. Lâkin nefsinde, bâtınında, hususi ahvâlinde tefekkür ettiğin zaman derinden derine tafsilât ile tetkikat yap. Fakat afâkî, haricî, umumî ahvalâta teemmül ettiğin vakit sathî, icmalî düşün, tafsilâta geçme. Çünkü icmalde, fezlekede olan kıymet ve güzellik, tafsilâtında yoktur. Hem de âfâkî tefekkür, dipsiz Devamını Oku

 • MİRSAD-I TEFEKKÜR: Tefekküre sebep olan. Devamını Oku

 • MİRSAD-I TEFEKKÜR: Tefekküre sebep olan. Devamını Oku

 • MÜTEFEKKİRÂNE: f. Derin ve dikkatli düşünerek, mütefekkire yakışır surette. Devamını Oku

 • TEFEKKÜN: Pişman olmak. * Taaccüb etmek, hayrette kalmak, şaşırmak. Devamını Oku

 • MÜTEFEKKİK: (Fekk. den) Dalgın adam. Alık kimse. Devamını Oku

 • TEFEKKÜK: Zincir halkası gibi birbirinden ayrılma. Devamını Oku

 • ZÎ-FİKİR: Fikir sahibi, tefekkür eden. Devamını Oku

 • TİLAVET-İ KUR’ÂN: Kur’an-ı Kerim’i usulüne göre okumak, mânâsını tefekkür etmek. Devamını Oku

 • MÜLAHAZA: Mütâlaa. Dikkatle bakmak. İyice düşünüp bir işin hakikatını tetkik etmek. Tefekkür, düşünce. Devamını Oku

 • TEREVVİ: Tefekkür etmek, düşünmek. Devamını Oku

 • FİKRET: Düşünme, tefekkür, teemmül, fikir, Düşünülen şey. Devamını Oku

 • TERVİE: Evmeyip tefekkür etmek. Acele etmeyip düşünmek. Devamını Oku

 • TEDEBBÜR: Bir şeyin sonunu düşünmek, tefekkür etmek. Müdebbir olmak, tedbirli olmak. * Arkasını dönmek. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar