MÜTEFE’İL Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MÜTEFE’İL kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MÜTEFE'İL: (C.: Mütefe'ilîn) (Fâl. dan) Fala bakan, fal açan. * Hayra yoran, uğur sayan.

MÜTEFE’İL ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MÜTEFE’İLÎN: (Mütefe’il. C.) Fala bakanlar. * Hayra yoranlar. Devamını Oku

 • MÜTEFE’İLÂNE: f. Hayra yorarak, tefe’ül edercesine. Devamını Oku

 • TEFE’ÜL: Fal açmak. * Bazı hâdiseleri, tevafukları uğurlu saymak. Meselâ: Bir kitabı rast gele açarak ilk tevafuk eden yeri okuyup ona dikkat ederek onu uğurlu ve esas bir ders sayma gibi. * Olacak şeyi tahmin etmek. (Zıddı: Teşe’üm)(Kur’an ile tefe’üle ve rü’yaya itimada ehl-i hakikat tarafdar değiller. Çünki: Kur’an-ı Hakîm, ehl-i küfrü, kesretle ve şiddetli Devamını Oku

 • TEFEŞŞİ: İntişar etmek, dağılmak. * Tecvidde: Harf okunduğu zaman sesin ağız içinde dağılıp uzatılmasına denir. Sin, sad, se, ra, fe, şın, mim, dad harflerine mütefeşşi harfleri denir. Devamını Oku

 • MÜTEFEŞŞİ: (Bak: Tefeşşi) Devamını Oku

 • TEFEŞŞU’: Galip olmak, yenmek. * Çoğalmak, çok olmak. Devamını Oku

 • TEF’İL: Fal açtırmak. Tefe’ül etmek. Devamını Oku

 • FAL: Uğur. Baht. Tali’. (Bak: Tefe’ül) Devamını Oku

 • MÜLATAFA: (Mülâtefe) (Lutf. dan) Birbirine lâtife etmek. Şakalaşmak. İltifat etmek. Güzel muâmele. Devamını Oku

 • İSTİHARE: Tefe’ül. Sual sorup cevap istemek. * Hayırlı olmayı istemek. * Hayran olmak, şaşmak, taaccüb etmek. * Bir işin hayırlı olup olmıyacağı niyetiyle abdest alıp, dua edip rüya görmek üzere uykuya yatma. Devamını Oku

 • MÜSTESHİL: Kolay sayan. Devamını Oku

 • MÜSTECHİL: Câhil sayan, istichâl eden. Devamını Oku

 • MÜSTE’SİL: (İstisal. dan) Kökünden koparan. * Ele geçiren. MÜSTES’İD $ : (Sa’d. dan) Uğurlu sayan. Devamını Oku

 • MÜT’İB: Yorgunluk veren, yoran. Devamını Oku

 • MÜSTERZİL: (Rezil. den) Rezil sayan, kepaze kabul eden. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar