MÜTEFAKKIHÎN Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MÜTEFAKKIHÎN kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MÜTEFAKKIHÎN: (Mütefakkıh. C.) Fıkıh âlimleri, fıkıh bilginleri. Fıkıhla uğraşan kimseler.

MÜTEFAKKIHÎN ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MÜTEFAKKIH: (C.: Mütefakkıhin) (Fıkh. dan) Fıkıh âlimi. Fıkıh ilmiyle uğraşan kimse. Devamını Oku

 • NEBATİYYUN: Botanik bilginleri, botanik âlimleri. Devamını Oku

 • MÜTEKELLİMÎN: İslâm ve iman esaslarını, hakaik-ı Kur’aniye ile isbat ve izahını yapan büyük İslâm allâmeleri, âlimleri, İlm-i Kelâm âlimleri. (Bak: İlm-i Kelâm) Devamını Oku

 • MUHAKKİKÎN: Hakikatı bulup meydana çıkaranlar. * İç yüzünü araştırıp bulan büyük İslâm âlimleri ve velileri. Hakikat araştıran, hak âlimleri. Devamını Oku

 • ULEMA-İ RÜSUM: Resmî, merasim âlimleri. Kendileri resmen âlim bilinen fakat hakiki âlim olmayan kimseler. (Zâhirî ulema da denir.) Devamını Oku

 • MÜTEFAKKİD: Araştırıp soran, tedkik eden. Devamını Oku

 • ASFİYA-İ MÜDEKKİKÎN: İslâmî hakikatların tetkik ve bilinmesinde çok dikkatli ve sâdık olan büyük İslâm âlimleri. Devamını Oku

 • MÜ’MİNÎN: (Mü’min. C.) Mü’minler, iman etmiş kimseler. Devamını Oku

 • MÜNADİMÎN: (Münadim. C.) Nedimler. Bir büyüğün yakını olan kimseler. Devamını Oku

 • KELÂMİYYUN: Kelâmcılar. İlm-i kelâm âlimleri. (Bak: Mütekellimîn) Devamını Oku

 • SAİMÎN: (Sâim. C.) Oruç tutan kimseler. Devamını Oku

 • ASFİYA-İ MUHAKKİKÎN: Hakikatı tam araştıran, delillerle isbat eden, ilim ve fazilette terakki etmiş olan büyük İslâm âlimleri. Devamını Oku

 • MÜSTA’BİRÎN: (Müsta’bir. C.) Rüyâ tabir ettiren kimseler. Devamını Oku

 • MÜCRİMÎN: (Mücrim. C.) Mücrimler, suçlular. Cürüm işlemiş olan kimseler. Devamını Oku

 • MÜTEVERRİMÎN: (Müteverrim. C.) Veremliler. Verem hastalığına tutulmuş kimseler. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar