MÜTEDELLİL Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MÜTEDELLİL kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MÜTEDELLİL: Çok yakın olan.

MÜTEDELLİL ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • TEDELLÜL: Nazlanma. Devamını Oku

 • MÜTEDELLİ: Nazlanan, tedelli eden. Devamını Oku

 • MÜTEDELLİYANE: f. Nazlanırcasına. Devamını Oku

 • TEDELLÜK: Sürtme. Oğma. Devamını Oku

 • TEDELLÜS: Gizlenme, ihtifâ etme. Devamını Oku

 • TEDELLİYÂT: (Tedelli. C.) Nazlanmalar. * Eğilmeler. * Tevâzu göstermeler. Devamını Oku

 • TEDELLİ: (C.: Tedelliyât) Tevazu gösterme. * Nazlanma. * Aşağıya inme. * Eğilme. Devamını Oku

 • SAN’AT-ÜT TEDELLİ: İlm-i belagatın bir kaidesi. En âlâdan başlayıp ednaya doğru gitme, yukarıdan aşağıya inme san’atı. (Bak: Tedelli) Devamını Oku

 • MÜSENNA: Kat kat olan. * İkili. İki bölümden meydana gelmiş olan. İki kat olan, iki noktalı olan, iki defa nâzil olan Sure-i Fâtiha. Gr: İki şahsa veya iki şeye delâlet eden kelime. (Bak: Seb’ul-mesâni) Devamını Oku

 • KESİR-ÜL MÂL: Malı mülkü çok olan. Serveti fazla olan. Zengin. Devamını Oku

 • HAKÎM: Hikmetle muttasıf olan ve mevcudatın hakikatına vâkıf olan. Hikmet mütehasssı. İlm-i hikmette mütebahhir ve mütehassıs olan. İş ve emirleri hikmetli ve yanlışsız olan. * Tabib, doktor. Devamını Oku

 • MÜSAFİR: Seferde ve muharebede olan. Yola çıkmış olan, yolcu. Yoldan gelen, başkasının evine gelmiş olan. * Fık: Onsekiz fersahtan uzak olan yerlere giden. (Bak: Mukim, Seferî) Devamını Oku

 • MÜŞKİL: (Müşkile) Zorluk, güçlük, zor olan iş. Çetinlik. * Edb: Mânasının derinliği veya edebi bir san’atla ifade edilmiş olmasından dolayı teemmül ve tefekkürsüz anlaşılmayacak derecede hafî olan lâfızdır. Mânaca nass’ın mukabilidir. Devamını Oku

 • SÂLİM(E): Sağlam. * Sıhhatli. Sağ. Noksansız, eksiksiz. * Her türlü tehlikeden uzak olan. Emin ve korkusuz olan. * Gr: Kelimelerdeki harfler bozulmadan cemi’ eki katılarak yapılan çoğul hali. Sâlimûn, sâlihât, sâdıkûn, sâdıkât gibi yapılan cemiler. * İçinde harf-i illet bulunmayan kelime. Devamını Oku

 • MÜSLİM: İslâm olan, Allah’a teslim olmuş olan, selâmette olan. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar