MÜTEDELLİ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MÜTEDELLİ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MÜTEDELLİ: Nazlanan, tedelli eden.

MÜTEDELLİ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • TEDELLİYÂT: (Tedelli. C.) Nazlanmalar. * Eğilmeler. * Tevâzu göstermeler. Devamını Oku

 • SAN’AT-ÜT TEDELLİ: İlm-i belagatın bir kaidesi. En âlâdan başlayıp ednaya doğru gitme, yukarıdan aşağıya inme san’atı. (Bak: Tedelli) Devamını Oku

 • MÜTEDELLİL: Çok yakın olan. Devamını Oku

 • MÜTEDELLİYANE: f. Nazlanırcasına. Devamını Oku

 • TEDELLÜK: Sürtme. Oğma. Devamını Oku

 • TEDELLÜL: Nazlanma. Devamını Oku

 • TEDELLÜS: Gizlenme, ihtifâ etme. Devamını Oku

 • TEDELLİ: (C.: Tedelliyât) Tevazu gösterme. * Nazlanma. * Aşağıya inme. * Eğilme. Devamını Oku

 • MÜTEGANNİC: (Ganc. dan) Nazlanan, naz gösteren. Devamını Oku

 • FEHUR: Fahirlenen, övünen. * Nazlanan. * Büyük nesne. * Büyük deve. Devamını Oku

 • MÜTEMERRİD: İnatçı, ısrar eden, dik kafalılık eden. Kibirlilik eden.(Dine muhalif felsefeden tam ders alan, bir firavun olur. Fakat en hasis şeye ibadet eden ve menfaat gördüğü her şeyi kendine rab telâkki eden bir firavun-u zelildir. Hem mütemerriddir. Fakat bir lezzeti için nihayet zilleti kabul eden miskin bir mütemerriddir. Hasis bir menfaat için şeytanın ayağını öper Devamını Oku

 • MÜTECAVİZ: (Cevâz. dan) Hücum eden, tecüvüz eden. Haddi aşan, geçen. * Sataşan, saldıran. * Sarkıntılık eden. * Çok, fazla. Devamını Oku

 • MÜSBİT: İsbat eden, tesbit eden. Hakikat olduğunu, doğruluğunu belli eden. Devamını Oku

 • MÜLTEZİM: Bir şeyi kendi üzerine lâzım eden; iltizam eden, üzerine alan, deruhte eden. Devlet hazinesine maktu, muayyen vergi verip bir kısım memleketlerin aşar gibi varidatının tahsilini üzerine alan. Devamını Oku

 • MÜFTERÎ: İftira eden. Başkasına suç isnad eden. Yapmadığı kötülüğü isnâd eden. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar