MÜTEBEYYİN Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MÜTEBEYYİN kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MÜTEBEYYİN: Meydana çıkan, anlaşılan. Tebeyyün eden.

MÜTEBEYYİN ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • TEBEYYÜN: Belli olmak. Sabit olmak. Görünüp anlaşılmak. Devamını Oku

 • TEBEYYÜN: Belli olmak. Sabit olmak. Görünüp anlaşılmak. Devamını Oku

 • TEBEYYÜT: Geceleyin yağma etme. * Bir işi gece yapmak. Devamını Oku

 • MEVLUDÜN LEH: Çocuk kendisinin olduğu tebeyyün eden, bilinen baba. Devamını Oku

 • TEAYYÜN: Bellibaşlı olmak. * Meydana çıkmak. Görünmek. Belirmek. * Anlaşılma. Zâhir ve âşikâr olma. (Bak: Taayyün) Devamını Oku

 • MÜBEYYİN: Açıklayan. Beyan eden. Meydana koyan. Devamını Oku

 • MÜTERETTİB: Terettüb eden. Sıralanmış, sıra ve tertibe girmiş. * Meydana gelen, icab eden. * Dolayı. Devamını Oku

 • MÜEDDÎ: Eda eden. Te’diye eden. Ödeyen. * Sebep olan. Meydana gelmesine vesile olan. Devamını Oku

 • ŞART EDATLARI: (Huruf-u şartiye) Bunlara “Şart isimleri” de denir. Arapçada şart mânâsını ifade eden edatlar: İn, Men, Ma, Mehmâ, Eyyü, Metâ, Eynemâ, Eyyâne, Ennâ, Haysümâ, Keyfemâ. $Bu edatlar iki fiili (şart ve ceza fiillerini) cezmederler. Şart mânâsını ifade eden edatlardan so a gelen ilk fiil, şart; ikincisi de, cevab veya ceza adını alır. İkinci fiilin Devamını Oku

 • ESER: Yapı, birinin meydana getirdiği şey. * Bir hususa dâir Peygamberimizden (A.S.M.) rivâyet bulunması. Sünen-i Resul. * Bir şeyin varlığına delâlet eden te’sir. * Meydana getirilen kitap. Kitap te’lifi. Devamını Oku

 • MÜELLİF: (Ülfet. den) Te’lif eden. Kitab tertib eden, kitab yazan. Kitab meydana getiren. * İmtizac ettiren. Devamını Oku

 • MÜELLİF: (Ülfet. den) Te’lif eden. Kitab tertib eden, kitab yazan. Kitab meydana getiren. * İmtizac ettiren. Devamını Oku

 • MÜTEHAKKIK: Tahakkuk eden, doğruluğu meydana çıkan. Devamını Oku

 • MÜTECELLİ: Tecelli eden, meydana çıkan, görünen. Parlak. Devamını Oku

 • MÜBRİZ: (Büruz. dan) Meydana çıkaran, gösteren, ibraz eden. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar